Kumpi kannattaa? Millaiselle autoilijalle mikin etu sopii?

25.5.2015 Juha Koponen Kuvat: Taloustaito

Työntekijän palkka voi muodostua osaksi autoedusta, jonka työntekijä voi saada joko vapaana autoetuna tai käyttöetuna.

Vapaassa autoedussa työnantaja maksaa kaikki auton omistamiseen ja käyttöön liittyvät kustannukset.

Käyttöetuna autoetua pidetään verotuksessa silloin, kun työntekijä maksaa itse auton polttoainekustannukset. Muut käyttöetuauton kustannukset maksaa yleensä työnantaja.

Autoedulla tarkoitetaan palkkana verotettavaa etua, joka palkansaajalle tai yrittäjälle syntyy, kun hän tai hänen perheensä käyttää työnantajan omistamaa tai hallitsemaa henkilö- tai pakettiautoa yksityisajoihin. Verotuksen taso riippuu verovelvollisen kaikkien ansiotulojen yhteismäärästä.

Yleensä työntekijän rahapalkka on pienempi silloin, kun hänellä on autoetu, kuin jos hänellä ei ole autoetua. Keskeistä työntekijälle on, minkälaisilla ehdoilla hän sopii saavansa autoedun.

Isommilla yhtiöillä on yleensä autoetupolitiikka, joka määrittelee reunaehdot sopimuksen tekemiselle. Pienemmissä yhtiöissä autoedusta sovitaan monesti yksilöllisemmin. Joissakin työpaikoissa rahapalkka pienenee autoedun verotusarvon verran ja joissakin pienennys riippuu auton leasingkustannuksista. Verotuksessa palkkana verotetaan autoedun ja maksetun rahapalkan yhteismäärä.

Arvo lasketaan kaavamaisesti

Verohallinto vahvistaa vuosittain autoedun laskentakaavan. Autoedun arvo koostuu kahdesta osasta: perusarvosta ja käyttökustannuksista.

Autoedun perusarvo lasketaan prosenttiosuutena auton uushankintahinnasta. Se ei ole auton todellinen kauppahinta. Uushankintahinta määritetään automallin maahantuojan automallille ilmoittaman, auton yleisen suositushinnan perusteella.

Mikäli auto on hankittu vuonna 2015 tai myöhemmin, suositushinta määräytyy pääsääntöisesti auton ostopäivän mukaan. Ennen vuotta 2015 hankittujen autojen osalta suositushinta määräytyy auton käyttöönottokuukauden alussa voimassa olleen suoritushinnan perusteella.

Suositushinnasta vähennetään 3 400 euroa. Tätä erotusta eli uushankintahintaa käytetään autoedun raha-arvon laskennassa koko sen ajan, jonka auto on jollakin autoetuna. Jos autoon on hankittu lisävarusteita, niiden hankintakustannus kasvattaa uushankintahintaa siltä osin kun niiden arvo ylittää 850 euroa.

Samanlaisen auton vapaan autoedun ja käyttöedun perusarvo on sama, sillä kummassakin tapauksessa perusarvoksi lasketaan 1,4 prosenttia auton uushankintahinnasta ikäryhmässä A. Kun vertaillaan vapaata autoetua ja käyttöetua, kannattaa siksi huomio kiinnittää perusarvon päälle laskettavaan arvoon, joka perustuu arvioituihin käyttökustannuksiin.

Käyttökustannuksia ovat esimerkiksi vakuutukset, rengas-, korjaus-, huolto- ja polttoainekustannukset.

Todellisuudessa nämä kustannukset ovat erilaisia eri autoilla ja autoilijoilla. Autoedun arvon laskenta on kuitenkin kaavamaista eikä edun arvon laskennassa oteta lainkaan huomioon esimerkiksi sitä, että saman automallin eri autojen välillä voi olla isoja eroja polttoainekustannuksissa.

Laskenta ei myöskään tee eroa dieselkäyttöisten ja bensiinikäyttöisten autojen välillä, vaikka diesel on tällä hetkellä jonkin verran edullisempaa kuin bensiini.

Laskenta perustuu yksityisajojen arvioon

Uusimmissa autoetuautoissa (ikäryhmä A) käyttökustannusten perusteella tehtävä kaavamainen lisäys autoedun arvoon on vapaassa autoedussa 285 euroa kuukaudessa tai 19 senttiä kilometriltä. Kuukausikohtaisen lisäyksen arvo 285 euroa perustuu siihen, että yksityisajot ovat kuukaudessa 1 500 kilometriä (0,19 e x 1 500 km).

Käyttöetuautossa kaavaimen lisäys käyttökustannusten perusteella on 105 e kuukaudessa tai 7 senttiä kilometriltä. Myös käyttöetuautossa lisäys perustuu laskelmassa siihen, että autolla ajetaan yksityisajoja 1 500 km kuukaudessa (0,07 e x 1 500 km).

Autoedun arvon laskennassa perussääntö on, että käyttökustannusten perusteella lisätään edun arvoon vapaan autoedun osalta 285 e/kk ja käyttöedun osalta 105 e/kk. Kilometrikohtaisen arvon käyttäminen edellyttää ajopäiväkirjaa tai muuta luotettavaa selvitystä.

Luontoisetupäätöksessä vaaditaan, että ajopäiväkirjaan merkitään kaikki ajetut ajot. Yksityisajoista riittää päivittäinen kilometrimäärä. Työajoista on merkittävä päivän ja tunnin tarkkuudella ajon alkamis- ja päättymisajankohta, matkamittarilukema ajon alkaessa ja päättyessä, matkan pituus, ajon alkamis- ja päättymispaikka, ajon tarkoitus ja auton käyttäjä.

Moni kokee merkintävaatimukset sen verran työlääksi, että ajopäiväkirja jää pitämättä. Silloin autoedun arvo määräytyy kaavamaisesti ikään kuin yksityisajoja olisi 1 500 km/kk eli 18 000 km/vuodessa.

Kilometrikohtaisen taksan välinen ero vapaan autoedun ja käyttöedun välillä on tänä vuonna 12 senttiä (19 senttiä – 7 senttiä) ikäryhmässä A eli kuukaudessa 180 euroa, kun kilometrejä on 1 500. Koska käyttöedun ja vapaan autoedun välinen ero syntyy siitä, että käyttöedussa polttoaineen maksaa työntekijä ja vapaassa autoedussa työnantaja, auton polttoaineenkulutus ratkaisee käytännössä sen, kumpi on edullisempi työntekijälle - vapaa autoetu vai käyttöetu.

Asiaa voi lähestyä myös laskemalla, miten paljon auton polttoainekulut ovat, mikäli autolla ajetaan 1 500 kilometriä. Kuluuko polttoaineeseen enemmän vai vähemmän kuin 180 euroa ajettaessa 1 500 kilometriä?

Jos auton polttoainekustannukset ylittävät 12 senttiä/km, työntekijä saa vapaassa autoedussa etua, josta hän ei maksa veroa. Mikäli polttoaine kustannukset alittavat 12 senttiä/km, häntä verotetaan vapaassa autoedussa suurammasta edusta, kuin mitä hän saa.

Käyttöetuauton osalta tilannen on toisenlainen. Jos käyttöetuauton polttoainekustannukset ovat selvästi alle 12 senttiä kilometriltä, työntekijä saa etua siitä, että autoedun arvo laskee vapaasta autoedusta käyttöetuun siirryttäessä enemmän kuin todelliset polttoainekustannukset ovat. Tämä edellyttää luonnollisesti sitä, että rahapalkka nousee riittävästi siirryttäessä vapaasta autoedusta käyttöetuautoon.

Käyttöetuauto kannattaa

Mikäli bensakäyttöinen auto kuluttaa 100 kilometrin matkalla 6 l, polttoainekustannukset ovat 1 500 km ajoista 124,2 euroa, jos bensa maksoi 1,38 euroa/l. Dieselkäyttöisellä autolla vastaava kustannus on 115,20 euroa, mikäli diesel maksoi 1,28/l.

Mikäli työntekijä ottaisi tällaisen auton vapaana autoetuna, hän maksaisi veroa kuukausittain edusta, jota hän ei oikeasti kokonaisuudessaan saa. Työntekijän etuna verotetaan polttoaineesta syntyvänä etuna 180 euroa kuukaudessa, vaikka kustannukset ovat vain noin 120-130 euroa kuukaudessa.

Auton ottaminen käyttöetuna puolestaan merkitsisi, että auton todelliset polttoainekustannukset olisivat pienemmät kuin autoedun arvon alentuminen verrattuna vapaaseen autoetuun.

Vähän polttoainetta kuluttavan auton ottamista käyttöetuna puoltaa myös suuri työajojen määrä. Mikäli käyttöetuautolla ajetaan työajoja, työnantaja voi maksaa niistä verovapaasti 12 senttiä kilometriltä. Tilanteessa, jossa todelliset polttoainekulut alittavat 12 senttiä kilometriltä, työntekijä saa etua siitä, että hän maksaa polttoaineet itse, koska kilometrikorvaus on kulua suurempi.

Mikäli työsuhdeauto kuluttaa suhteellisen vähän, se kannattaa ottaa käyttöetuna – varsinkin, jos autolla ajetaan paljon työajoja.

Vapaa autoetu kannattaa

Mikäli bensakäyttöinen auto kuluttaa 100 kilometrin matkalla 10 l, polttoainekustannukset ovat 1 500 km ajoista 207 euroa, mikäli bensa maksoi 1,38 euroa/l. Dieselkäyttöisellä autolla vastaava kustannus on 192 euroa, mikäli diesel maksoi 1,28/l.

Mikäli työntekijä ottaisi tällaisen auton vapaana autoetua, todelliset polttoainemenot ovat jonkin verran suuremmat kuin autoedun arvon kasvu käyttöedusta vapaaseen autoetuun. Verotusarvo nousee 180 euroa kuukaudessa.

Jos polttoainekustannukset ovat suuremmat kuin verotetaan luontaisetuna, vaaka kallistuu ennemmin vapaan autoedun kuin käyttöedun puolelle. Lisäksi työntekijä kärsisi tappiota, jos hänellä olisi paljon työajoja, joista hän voisi laskuttaa verovapaasti vain 12 senttiä kilometriltä, vaikka auton polttoainekulut ylittävät 12 senttiä kilometriltä. Tämäkin puoltaa vapaata autoetua.

Lopputulokseksi työntekijän näkökulmasta tulee, että mikäli työsuhdeauto kuluttaa suhteellisen paljon, se kannattaa ottaa vapaana autoetuna – varsinkin, jos autolla ajetaan paljon työajoja.

Lisää aihepiirin artikkeleja Taloustaidon sivuilla »

Autoetu 2015

Ikäryhmä A (vuosina 2013 - 2015 käyttöönotetut autot)

  • Vapaa autoetu: Edun arvo kuukaudessa on 1,4 % auton uushankintahinnasta lisättynä 285 eurolla tai 19 sentillä kilometriltä.
  • Auton käyttöetu: Edun arvo kuukaudessa on 1,4 % auton uushankintahinnasta lisättynä 105 eurolla tai 7 sentillä kilometriltä.

Ikäryhmä B (vuosina 2010 - 2012 käyttöönotetut autot)

  • Vapaa autoetu: Edun arvo kuukaudessa on 1,2 % auton uushankintahinnasta lisättynä 300 eurolla tai 20 sentillä kilometriltä.
  • Auton käyttöetu: Edun arvo kuukaudessa on 1,2 % auton uushankintahinnasta lisättynä 120 eurolla tai 8 sentillä kilometriltä.

Ikäryhmä C (ennen vuotta 2010 käyttöönotetut autot)

  • Vapaa autoetu: Edun arvo kuukaudessa on 0,9 % auton uushankintahinnasta lisättynä 315 eurolla tai 21 sentillä kilometriltä.
  • Auton käyttöetu: Edun arvo kuukaudessa on 0,9 % auton uushankintahinnasta lisättynä 135 eurolla tai 9 sentillä kilometriltä.

Tämä artikkeli  on Veronmaksajain Keskusliiton Taloustaito-lehden tuottamaa. Mandatum Life ei vastaa artikkelin sisällöstä eikä artikkelia ole pidettävä Mandatum Lifen tuotteisiin tai palveluihin liittyvänä neuvona tai kehotuksena.

Artikkeli on julkaistu Taloustaidossa ensimmäisen kerran 3.6.2013. Teksti on päivitetty 26.2.2015.

Lähetä viesti

Asiakkaanamme asioit helposti ja turvallisesti lähettämällä meille viestin verkkopalvelussamme

Soita

Asiakaspalvelumme palvelee numerossa

0200 31100
(pvm/mpm) ma-to 8-18, pe 8-17

Soita

Yritysasiakkaidemme asiakaspalvelu palvelee numerossa

0200 31190
(pvm/mpm) ma-pe 8-17

Jätä soittopyyntö

Lähetä yhteystietosi, niin soitamme sinulle.

Voit jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Täydennä tietosi niin olemme sinuun yhteydessä. Jos toivot yhteydenottoa ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla, kerrothan toiveesi Lisätietoa-kentässä. Jos olet jo asiakkaanamme, lähetät meille helposti ja turvallisesti viestin verkkopalvelussamme.

Kirjaudu verkkopalveluun »

*
* Pakollinen kenttä