Kiventekijöitä neljännessä polvessa

21.3.2014 Anna Väre Kuvat: Marko Rantanen

Perheyritys antaa suvulle yhteisen perinnön. Suurin kysymys jokaisen sukupolven kohdalla on, kuinka tarina tästä eteenpäin jatkuu. Tätä pohtii myös turkulainen Palinin perhe.

Graniittipölyn tuoksu, työn äänet ja kiviverstaalla vietetyt kesät. Ne Heikki Palin muistaa hyvin lapsuudestaan. Valmistuttuaan kauppaopistosta hän siirtyi perheyrityksessä taloushallinnon tehtäviin, ja 23-vuotiaana hän työskenteli jo täyspäiväisesti yrityksen viennin parissa.

Heikin isoisoisä, kivenhakkaaja Antti Palin perusti vuonna 1921, suvun myötävaikutuksella Loimaan kiviveistämön. Vuosikymmenten aikana se muuntui Palin Granitiksi, joka on nykyään yksi Pohjoismaiden suurimmista graniitin louhijoista.

Vaikka pohjoismainen osaaminen on alalla arvossaan, keskittyvät maailmanmarkkinat yhä vahvemmin Kiinaan ja Intiaan. Yllättävää on kuitenkin se, että Palin Granitin kaltaiset yritykset ympäri maailman ovat lähes poikkeuksetta perheyrityksiä.

"Kiviala on perinteinen ja yksi maailman vanhimpia. Osaaminen kulkee suvuissa hiljaisena tietona, jota siirretään jälkipolville vähitellen, vuosien kuluessa", toimitusjohtaja Heikki Palin sanoo.

Aiempiin sukupolviin verrattuna vahvuutemme on varmasti siinä, että puhumme asioista avoimemmin.

Elinkeinoelämän keskusliiton ja Perheyritysten liiton vuonna 2012 teettämän selvityksen mukaan sukupolvenvaihdos tulee seuraavan viiden vuoden aikana ajankohtaiseksi 17 000 suomalaisyrityksessä. Eniten sukupolvenvaihdoksia tullaan tekemään teollisuudessa sekä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.

Palinin perheen tyttäret, 1985 syntynyt Maria ja 1989 syntynyt Kira, ovat työskennelleet yrityksessä kesäisin nuoresta pitäen. Kivialan kansainvälisyyteen he ovat tutustuneet alan messuilla ympäri maailmaa. Yritykseen liittyviin keskusteluihin lapset on otettu mukaan vähitellen iän karttuessa. Suunnitelmana on, että noin kymmenen vuoden päästä Marialla ja Kiralla on mahdollisuus ottaa yritys johdattavakseen. Vaikka h-hetkeen on vielä aikaa, ovat Palinit jo aloittaneet prosessiin valmistautumisen monin tavoin. Sitä ennen tyttärien tulee kuitenkin viimeistellä opintonsa ja hankkia kokemusta työelämästä.

Perheyrityksessä perhe- ja liike-elämän dynamiikka ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Yritystoimintaan vaikuttaa suuri määrä tunteita, tarpeita ja yhteistä historiaa. Henkilökemioista riippuen perheyritys voi olla rakastettu perheenjäsen tai veristä draamaa lietsova taistelukenttä. Koska asetelma on ja pysyy, suurinta ymmärrystä vaatii kyky erottaa työasiat ja vapaa-aika toisistaan. Palineiden ratkaisu on ollut lähteä yhdessä hevostallille.

"Hevosten seurassa ei voi käydä ylikierroksilla, ja viimeistään selkään noustessa työasiat unohtuivat", perheen äiti Jaana Paatela-Palin sanoo.

Toinen tärkeä tekijä yhteisessä menestyksessä on selvä työjako.

"Heikki on aina kantanut vastuunsa toimitusjohtajana ja pitänyt osan asemaansa kuuluvista haasteista itsellään. Näin ollen minä olen voinut hoitaa oman tonttini sekä yrityksessä että perheessä. Yleensä ratkaisut ovat syntyneet yhdessä keskustelemalla", yrityksen viestinnän ja markkinoinnin parissa työskentelevä Paatela- Palin toteaa.

Perheyrityksen toimitusjohtajan harteilla painava vastuu on suuri jopa kiikkeriin pörssiyrityksiin verrattuna. Jos kausi on huono ja tulevaisuus uhkaava, perheestä ei erota tai eroteta, vaan yhtä köyttä on vedettävä kahta kiivaammin. Työhön liittyvää tuskaa Heikki Palin ei halua korostaa liikaa, mutta ei hän sitä kielläkään.

"Haastavinta on, että pitäisi pystyä tekemään oikeita ratkaisuja kaikissa tilanteissa, ja ratkaisut vaikuttavat aina koko perheeseen. Sukupolvien jättämä perintö on antanut yrityksellemme vahvan, rehellisyyteen perustuvan arvomaailman. Aiempiin sukupolviin verrattuna vahvuutemme on varmasti siinä, että puhumme asioista avoimemmin."

Kira Palin (edessä), Maria Palin, Jaana Paatela-Palin ja Heikki Palin pitivät viime vuonna perhekokouksen, jossa keskusteltiin perheyrityksen tulevaisuudesta. Vanhemmat ovat tehneet selväksi, että tyttäret saavat itse päättää, haluavatko he jatkaa yrittäjinä.

Kira Palin (edessä), Maria Palin, Jaana Paatela-Palin ja Heikki Palin pitivät viime vuonna perhekokouksen, jossa keskusteltiin perheyrityksen tulevaisuudesta. Vanhemmat ovat tehneet selväksi, että tyttäret saavat itse päättää, haluavatko he jatkaa yrittäjinä.

Perheyritysten liiton määritelmän mukaan perheyritys on lahja edelliseltä ja laina seuraavalta sukupolvelta. Lahjan kääntöpuolena on aina vastuu tulevasta.

"Kun kasvaa perheyrityksessä, tulee elämään jossain vaiheessa henkisiä paineita siitä, miten jatketaan. Ketään ei kuitenkaan voi pakottaa, halu jatkaa löytyy jos on löytyäkseen", Heikki Palin toteaa.

Suomessa tehtyjen tutkimusten mukaan sukupolvenvaihdos tapahtuu korkeintaan 40 prosentissa yrityksistä. Tilastojen mukaan ainoastaan joka kolmas yritys selviää toiseen sukupolveen ja vain viisi prosenttia kolmanteen sukupolveen. Muilla edessä on yrityksen myyminen ulkopuoliselle toimijalle tai toiminnan lopettaminen.

Palinit ovat tehneet tyttärilleen selväksi, että päätös on heidän. Kansainvälisen teollisuusyrityksen johtaminen vaatii uskoa ja vahvaa visiota. Siksi vanhemmat ovat aina painottaneet tyttärilleen opiskelun ja ulkomailla hankittujen kokemusten tärkeyttä. Italialaiseen kulttuuriin jo nuorena ihastunut Maria Palin on valmistunut yritysviestinnän kandidaatiksi Luganon yliopistosta ja italialaisen filologian kandidaatiksi Helsingin yliopistosta. Nyt hän viimeistelee kansainvälisen yritysviestinnän maisterin opintoja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa sekä suorittaa työharjoittelua helsinkiläisessä viestintätoimistossa.

Perheen kuopus Kira Palin puolestaan opiskeli sveitsiläisessä IB-lukiossa. Valmistuttuaan Aalto-yliopistosta kauppatieteiden kandidaatiksi hän suoritti vuoden mittaisen työharjoittelun Itävallassa, kansainvälisessä kivialan yrityksessä. Nyt Kira valmistelee yritysinnovaatioita ja henkilöstöä käsittelevää pro graduaan Turun Kauppakorkeakoulussa. Vaikka taustalla ovat omat kiinnostuksen kohteet, on hallitustyöskentely saanut hänet miettimään opintoja myös perheyrityksen kannalta.

"Onneksi yrityksen jatkaminen on aina ollut vaihtoehtoehto, ei pakko. On kuitenkin huojentava ajatus, että halutessaan suvun työtä voi jatkaa myös vastuullisena omistajana, ei välttämättä toimitusjohtajana", Maria Palin sanoo.

Perheyritysten liiton puheenjohtaja Pekka Laitisen mukaan luopumiseen ja vastaanottamiseen ei ole yhtä oikeaa mallia.

"Luopuvat vanhemmat voivat jatkaa työtään yrityksen hallituksessa. Luopuessa on kuitenkin tärkeää tehdä tilaa uusille ajatuksille. Jokaisen sukupolven tapa johtaa on erilainen", Laitinen sanoo.

Perheyritys on lahja edelliseltä ja laina seuraavalta sukupolvelta. Lahjan kääntöpuolena on aina vastuu tulevasta.

Sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa on huomioitava monia lainsäädäntöön, rahoitukseen ja verotukseen liittyviä kysymyksiä. Laitisen mukaan rahoituksen saaminen on usein haaste perheyrityksen jatkumiselle. Rahoituksen järjestämiseen ja verosuunnitteluun on kuitenkin tarjolla monenlaista asiantuntija-apua. Enemmän painetta luovat yleensä perheen sisäiset päätökset.

Viime kesänä Palinit pitivät perhekokouksen, jossa keskusteltiin tulevaisuuden vaihtoehdoista. Niiden selkeyttämiseksi he ovat osallistuneet Perheyritysten liiton seminaareihin ja keskustelleet muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Etenkin tyttärille on ollut virkistävää huomata, että kaikki osallistujat käyvät läpi samanlaisia haasteita.

"Keskustelun avaaminen on monissa perheissä vaikeaa. On kuitenkin tärkeää selvittää, mitä kukin perheenjäsen haluaa ja toivoo tulevaisuudelta. Usein ihmiset yllättyvät, sillä heillä on ollut niin paljon valmiita oletuksia toisistaan", Laitinen sanoo ja korostaa yhteisen vision ja arvojen löytämisen merkitystä.

Ellei yhteistä linjaa löydy, yrityksessä tehdään helposti päätöksiä, joilla on enemmän tekemistä keskinäisten voimasuhteiden ja yksilöllisten halujen kuin yrityksen menestymisen kanssa.

"Olemme miettineet yhdessä Kiran kanssa, mitä haluamme tehdä. Samalla päätimme, etteivät nämä asiat saa koskaan tulla meidän väliimme", Maria sanoo.

Suurimpana vahvuutenaan Kira ja Maria pitävät luonteidensa ja temperamenttiensa erilaisuutta.

"Mitä isommasta asiasta on kyse, sitä helpompi meidän on tehdä päätöksiä yhdessä. Olemme ihmisinä erilaisia ja lähestymme asioita eri kanteilta", Kira sanoo.

Vuodenvaihteessa Palin Granitista myytiin 40 prosenttia norjalaiselle kivialan perheyritykselle, Lundhsille. Aiemmin Marialle ja Kiralle siirtynyt kymmenen prosentin osuus yrityksestä säilyi heidän omistuksessaan. Isä Heikki Palin on silti aikeissa jatkaa toimitusjohtajana vielä kymmenen vuotta.

"Yhdistymisessä on paljon synergiaetuja, sillä sen avulla voimme laajentaa toimintaamme. Kaupan yhteistyön lisäksi sopimus on helpotus. Jos minä en jostain syystä voisi jatkaa työssäni, yrityksellämme on backup: ihmisiä, jotka toimivat samoilla arvoilla.

Palin Granit Oy

Vuonna 1921 perustettu perheyritys on Pohjoismaiden suurimpia  graniitin louhijoita. Yrityksen louhimaa tarvekiveä toimitetaan mittaviin rakennusprojekteihin sekä hauta- ja sisustuskiviin. Yli 80 prosenttia tuotannosta menee vientiin. Yrityksessä on noin 100 työntekijää.

Perheyrityksen monet roolit

Suomalaisissa perheyrityksissä nähdään yleensä kaksi suuntaa: joko yritys löytää uuden toimitusjohtajan perheen sisältä tai toiminta päättyy. Jatkamiseen on kuitenkin useita vaihtoehtoja.

"Yrittäjyys vaatii tahtoa, asennetta ja jatkuvaa halua yrityksen kehittämiseen. Rahaa enemmän monen yrittäjä-omistajan työtä motivoi kiintymys tuotteeseen, henkilökuntaan tai yritykseen itseensä", sanoo Perheyritysten liiton puheenjohtaja Pekka Laitinen, perheyrittäjä itsekin.

Koska lapset merkitsevät mahdollisuutta elämäntyön jatkumiseen, alkaa perheyrittäjä usein miettiä heidän kiinnostustaan yritystä kohtaan jo varhaisessa vaiheessa.

Kaikille perheyrittäjille jatkuvuus ei kuitenkaan ole tärkeää. Sukupolvenvaihdoksen sijaan omistaja voi haaveilla onnistuneesta exitistä ja sitä seuraavasta sijoituksesta tai mukavista eläkepäivistä.

"Sukupolvenvaihdosta valmistellessa on hyvä selvittää, ovatko mahdolliset jatkajat yrittäjähenkisiä vai sopisivatko he paremmin hallitustyöhön tai työskentelemään yrityksessä jossain muussa roolissa", Laitinen kehottaa.

Suunnitteluun kannattaa joka tapauksessa ryhtyä hyvissä ajoin. Niin ikään kannattaa muistaa, että uusi järjestely koskettaa myös yrityksen muita työntekijöitä. Kuten aina muutostilanteissa, yrityksessä työskenteleviin avainosaajiin liittyvät riskit on hyvä tunnistaa.

"Perheen sisäisten keskustelujen lisäksi mielipidettä kannattaa pyytää ulkopuoliselta asiantuntijalta, joka pystyy arvioimaan ratkaisuja työelämän näkökulmasta", Laitinen neuvoo.

Yrityksen hyvästä tuloksesta voidaan esimerkiksi säästää lopettavan yrittäjän eläkevakuutukseen, kunhan valmistelu aloitetaan ajoissa.

Jos halukasta johtajaa ei löydy perheen piiristä, johtovastuu voidaan antaa ulkopuoliselle palkkajohtajalle omistajien luotsatessa yritystä hallituksesta käsin. Toimitusjohtajuudesta luopuessaan yritykseensä kiintynyt perustaja siirtyy usein mieluummin hallituksen puheenjohtajaksi kuin jättää yrityksen kokonaan. Joissain tapauksissa perheyrityksen hallitukseen mahtuu jopa kolme sukupolvea.

Lähetä viesti

Asiakkaanamme asioit helposti ja turvallisesti lähettämällä meille viestin verkkopalvelussamme

Soita

Asiakaspalvelumme palvelee numerossa

0200 31100
(pvm/mpm) ma-to 8-18, pe 8-17

Soita

Yritysasiakkaidemme asiakaspalvelu palvelee numerossa

0200 31190
(pvm/mpm) ma-pe 8-17

Jätä soittopyyntö

Lähetä yhteystietosi, niin soitamme sinulle.

Voit jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Täydennä tietosi niin olemme sinuun yhteydessä. Jos toivot yhteydenottoa ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla, kerrothan toiveesi Lisätietoa-kentässä. Jos olet jo asiakkaanamme, lähetät meille helposti ja turvallisesti viestin verkkopalvelussamme.

Kirjaudu verkkopalveluun »

*
* Pakollinen kenttä