Johtajaa palkitsemassa

3.10.2014 Yrjö Kopra Kuvat: Tommi Vallisto

Mikä on johtajan palkka?

Tätä eivät johtajat tai heidän työnantajansa usein itsekään tiedä. Duunarin palkka on helpompi hahmottaa.

Ylimpien johtajien palkkatietämättömyys johtuu siitä, että vuositason kokonaiskompensaatio koostuu useasta eri osasta. Vuosiansiotaso saadaan kaavasta: 12,6 x kuukausipalkka + luontoisedut + vapaaehtoisesta eläkkeestä työnantajan maksama vuosimaksu + vuositulospalkkion tavoitetoteuma + pitkäjänteisen kannustimen teoreettinen käypä arvo annualisoituna.

Yrityksen palkkapolitiikka määrittelee kaavan painoarvot. Edustaako kiinteä palkka alle puolta kokonaispalkkauksesta vai tulisiko sen olla 80–90 prosenttia johtajan kokonaisansioista? Kansainväliset suuryhtiöt ja startupit pyrkivät ensin mainittuun, dynaamiseen rakenteeseen, maakunnalliset lehtiyhtiöt suosivat sen sijaan jälkimmäistä.

Entä halutaanko vuositulospalkkion rinnalle myös pitkäaikaisemmasta ja yleensä koko konsernin menestyksestä palkitseva järjestelmä? Jos käytetään molempia, on päätettävä, miten vuositulospalkkiota ja pitkäjänteistä kannustinta painotetaan. Ruotsalaisissa pörssiyhtiöissä vuositulospalkkion painoarvo on tyypillisesti kaksi kertaa suurempi kuin pitkäjänteisen kannustimen. Suomessa suhde on päinvastainen.

Kiinteä palkka luontoisetuineen mitoitetaan markkinapalkkaselvitysten avulla. Näitä selvityksiä luettaessa on syytä muistaa, millainen paino kiinteällä palkalla halutaan olevan kokonaispalkkauksessa. Muuttuvia palkanosia korostavissa yhtiöissä palkkaselvitykset auttavat pitämään kiinteän palkan vuodesta toiseen alle mediaanipalkan, jotta muuttuville palkanosille jää riittävästi tilaa.

"Maksetut palkkiot eivät kerro johtajan palkkatasosta, vaan hänen menestyksestään."

Muuttuvien palkanosien säätäminen vaatii enemmän työtä kuin kiinteän palkan. Varsinkin pitkäjänteisten kannustimien kohdalla on vaarana, että järjestelmä tuottaa liian vähän tai liian paljon tuloa. Vuositulospalkkioiden ja pitkäjänteisten kannustimien maksimit eivät ole oleellisia, koska ne saavutetaan äärimmäisen harvoin. Olennaisempaa on arvioida tavoitteiden toteutuessa maksettavia palkkioita eli tavoitetulospalkkiotasoa. Tavoitteiden saavuttamisesta maksetaan normaalisti puolet enimmäispalkkiosta. Tavoitteiden ylittyessä maksu lähenee enimmäispalkkiota. Pörssiyhtiöiden on kirjattava optio- ja osakepalkkioiden osalta nämä palkkioennusteet kuluksi ja jaksotettava kulu ansainta- ajalle.

Toteumat eli todellisuudessa maksetut palkkiot eivät kerro johtajan palkkatasosta, vaan hänen menestyksestään. Esimerkiksi vuoden 2012 palkkatuloykkönen, KONE Oyj:n silloinen toimitusjohtaja ei ole Suomen anteliaimmin palkattu johtaja, koska jotkut toimitusjohtajat olisivat tienanneet enemmän vastaavan menestyksen jälkeen. Hallituksen onkin syytä arvioida jälkikäteen, miltä toteutuneet palkkiomaksut tuntuvat suhteessa yhtiön menestykseen. Peruspalkan tapaan myös kannustimien tavoitetasojen ja toteumien määriä on syytä verrata markkinatasoon.

Palkkatietämättömyys ei ehkä ole haitaksi yhtiön johtamiselle, kunhan asiaan syvennytään kerran vuodessa johdon palkkauksesta päätettäessä. Jos osapuolille jää mielikuva kompensaatiota koskevan päätöksenteon hyvästä valmistelusta, hallitus ja johtajat voivat rauhassa keskittyä tärkeämpiin asioihin, kuten omistaja arvon maksimointiin strategian viitoittamalla tiellä.

Johtajan ei tarvitse muistaa muuta kuin kannustimiensa ansaintakriteerit.

Yrjö Kopra
Kirjoittaja on palkitsemiseen ja corporate finance –liiketoimintaan liittyvää palvelua tarjoavan Alexander Group Oy:n toimitusjohtaja.

Lähetä viesti

Asiakkaanamme asioit helposti ja turvallisesti lähettämällä meille viestin verkkopalvelussamme

Soita

Asiakaspalvelumme palvelee numerossa

0200 31100
(pvm/mpm) ma-to 8-18, pe 8-17

Soita

Yritysasiakkaidemme asiakaspalvelu palvelee numerossa

0200 31190
(pvm/mpm) ma-pe 8-17

Jätä soittopyyntö

Lähetä yhteystietosi, niin soitamme sinulle.

Voit jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Täydennä tietosi niin olemme sinuun yhteydessä. Jos toivot yhteydenottoa ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla, kerrothan toiveesi Lisätietoa-kentässä. Jos olet jo asiakkaanamme, lähetät meille helposti ja turvallisesti viestin verkkopalvelussamme.

Kirjaudu verkkopalveluun »

*
* Pakollinen kenttä