Huolellisesti valmisteltu ja tarkasti kohdennettu

27.3.2015 Juulia Lipponen ja Risto Pennanen Kuvat: Andy Donohoe

Pörssissä noteeratut rahastot eli ETF:t vastaavat entistä monipuolisemmin sijoittajien tarpeisiin. Maailman suurimman varainhoitajan BlackRockin ETF-tuotekehitystä johtava Tom Fekete kertoo, miten kehitystyötä tehdään.

Pörssissä noteerattujen ETF-rahastojen kysyntä on kasvanut huimalla vauhdilla muutaman vuoden ja näyttää edelleen jatkuvan. Samaan aikaan rahastojen tuotekehittäjät vastaavat yhä tarkemmin sijoittajien tarpeisiin.

Suuruuden ekonomian rinnalle on tullut täsmävalinta. Sijoittajille on tarjolla yhä enemmän toimialan, maantieteellisen alueen tai omaisuuslajin mukaan räätälöityjä rahastoja. Tarkkaan kohdennettujen tuotteiden avulla sijoittaja voi rakentaa mieleisensä ETF-salkun, joka sopii hänen tuotto- ja riskiodotuksiinsa.

Tom Fekete vastaa BlackRockin omistaman iSharesin tuotekehityksestä Euroopassa.

Tom Fekete vastaa BlackRockin omistaman iSharesin tuotekehityksestä Euroopassa.

Näin voi tehdä esimerkiksi valitsemalla salkkuunsa erikokoisiin yrityksiin sijoittavia ETF:iä.

"ETF:t liitetään usein suuriin yrityksiin ja markkinoihin. Lisätuottoa voi hakea myös pieniin yrityksiin erikoistuneilla tuotteilla", sanoo maailman suurimman varainhoitajan BlackRockin omistaman iSharesin tuotekehityksestä Euroopassa vastaava johtaja Tom Fekete.

Pieniäkin yrityksiä voi hakea ETF:ien avulla monesta suunnasta. Yksi esimerkki on iSharesin S&P Small-Cap 600 Value ETF, joka jäljittelee amerikkalaisten pienten arvoyhtiöiden indeksiä. Jos sijoittaja on kiinnostunut eksoottisista vaihtoehdoista, kuten intialaisista pienyrityksistä, hän löytää iSharesin valikoimasta tähän erikoistuneen ETF-tuotteen.

Fekete kertoo, että tuotekehitystiimin ideat jalostuvat lopullisiksi sijoituskomiteassa, joka koostuu BlackRockin ylimmästä johdosta.

"Komitea arvioi kaikkien tuotteidemme liiketoimintamahdollisuudet."

Harvardista valmistunut Tom Fekete on uransa aikana ehtinyt vastata muun muassa englantilaisen Barclay'sin varainhoidon sijoitustuotteista ja sveitsiläisen UBS-pankin palveluiden kehittämisestä. BlackRockille hän tuli pari vuotta sitten, jolloin kasvavat ETF-markkinat kaipasivat yhä innovatiivisempia ratkaisuja.

Kehitystyö on kuitenkin kaikkea muuta kuin yhden miehen show. Feketen ydintiimi on yli 20 hengen joukko, joka on keskittynyt Euroopan markkinoihin. Tuotekehityksessä on mukana huomattavasti laajempi ryhmä, johon kuuluu ammattilaisia yhtiön Yhdysvaltain-yksiköstä ja muualta yrityksestä.

Tom Feketen mukaan ETF-salkun on oltava ehdottoman läpinäkyvä.

Kaikkiaan BlackRockilla on 135 sijoitustiimiä yli 30 maassa, joten yhtiöllä on jatkuvasti globaali näkemys markkinoiden kehittymisestä. Yli 4 200 miljardin euron edestä asiakasvaroja hoitava yhtiö tietää ensimmäisten joukossa pelkästään rahavirtoja seuraamalla, millaiset kohteet sijoittajia kulloinkin kiinnostavat. Sijoitusammattilaiset keskustelevat päivittäin kehityksestä globaaleilla markkinoilla, vaihtavat keskenään sisäisiä analyysejä, kehittävät nuoria kykyjä ja luovat työkaluja uusien ratkaisujen synnyttämiseksi."

Myös asiakkaiden kanssa on tärkeää keskustella jo kehitysvaiheessa. Tuotekehitykseen ei kannata käyttää kolmea kuukautta, elleivät asiakkaat ole kiinnostuneita", Fekete toteaa.

Pelkästään Euroopan tiimi tuo vuosittain markkinoille noin 20 uutta ETF:ää, joiden vastapainoksi joitakin myös suljetaan. Kaikkiaan yhtiöllä on Euroopassa noin 260 erilaista ETF-rahastoa. Globaalisti yhtiöllä on ETF-tuotteita lähes 700.

ETF:n tavoitteena on seurata valittua indeksiä. Kyseessä on siis passiivinen rahasto, jossa ei synny aktiivisen kaupankäynnin kuluja. Siksi pörssissä noteerattu ETF-rahasto sopii kustannustietoiselle sijoittajalle, joka uskoo hajauttamiseen ja haluaa varmistaa itselleen mahdollisuuden joustavaan kaupankäyntiin.

ETF:n vaivattomuus ja kustannustehokkuus ovat pääasialliset ajurit indeksisijoittamisen räjähdysmäisesti kasvaneelle suosiolle. Eurooppalaisiin ETF-rahastoihin oli sijoitettu viime elokuun lopussa yli 350 miljardia euroa. Kasvua oli yli 20 prosenttia vuoden 2013 loppuun verrattuna.

Indeksisijoittamisen idea on pysyvä sijoittaminen indeksiin mahdollisimman tarkasti ja kustannustehokkaasti.

"Ensimmäinen askel kehitystyössä on löytää oikeat markkinat. Jos kohdemarkkinat eivät ole riittävän likvidit, emme saa niistä tuotetta", Fekete toteaa.

"Ensimmäinen askel kehitystyössä on löytää oikeat markkinat. Jos kohdemarkkinat eivät ole riittävän likvidit, emme saa niistä tuotetta."

Likviditeetillä Fekete tarkoittaa, että markkinoilla voidaan käydä riittävästi kauppaa. Se on tärkeä laatutekijä ETF:lle. Pörssinoteerauksen vuoksi ETF:iä voi ostaa ja myydä osakkeiden tapaan koko pörssipäivän.

Likviditeetti on kuitenkin vain yksi ETF-tuotteen laatuvaatimuksista. Tärkeitä ominaisuuksia ovat muun muassa läpinäkyvyys ja alhaiset kustannukset, jotka tukevat toinen toisiaan. "

Salkun täytyy olla ehdottoman läpinäkyvä. Siksi avaamme salkun sisällön päivittäin, minkä ansiosta sijoittaja tietää tarkalleen, mihin varat on sijoitettu", Fekete kertoo.

Tämä vaikuttaa osaltaan myös siihen, että iShares suosii indeksin todellista jäljittelyä eli rahastoja, jotka omistavat kohdeindeksin fyysisiä arvopapereita samassa suhteessa kuin ne ovat indeksissä.

"Meidän kaikki rahastomme yhtä lukuun ottamatta perustuvat fyysisiin arvopapereihin. Ne ovat aina läpinäkyvämpiä kuin johdannaiset, joiden kustannusrakennetta ja riskejä on vaikeampi hahmottaa", sanoo Fekete.

Erikoistumisen lisäksi tuotekehitys on tuonut markkinoille eräänlaisia "monikärkiohjuksia", jotka täyttävät yhdellä iskulla useita sijoittajan tarpeita.

ETF:t liitetään usein suuriin yrityksiin ja markkinoihin. Lisätuottoa voi
hakea myös pieniin yrityksiin erikois-
tuneilla tuotteilla."

Alkuvuodesta BlackRock esimerkiksi lanseerasi Yhdysvaltojen kiinteistömarkkinoille keskittyneen ETF rahaston, joka sijoittaa kiinteistörahastojen lisäksi liittovaltion joukkolainoihin. Yhdistelmällä sijoittaja pääsee mukaan Yhdysvaltojen kiinteistömarkkinoiden vahvaan vetoon, mutta samalla hän saa valtionlainojen avulla suojaa inflaatiota vastaan. Euroalueelta sijoittava voi tavoitella tuotteella hyötyä myös mahdollisesta dollarin vahvistumisesta.

BlackRockin globaali tuotekehitystiimi avaa innovatiivisilla tuotteilla sijoittajille ovia markkinoille, joilla esimerkiksi pohjoismaisen sijoittajan on vaikea toimia asiantuntevasti omin voimin.

Yhdysvaltain kiinteistömarkkinat sekä Intian ja Kiinan avautuvat markkinat ovat esimerkkejä alueista, joilla paikallinen läsnäolo on käytännössä välttämätöntä. ETF-rahastojen avulla sijoittaminen kuitenkin on mahdollista myös matkan päästä.

"Esimerkiksi Yhdysvaltain kiinteistömarkkinoille sijoittava ETF on hyvin likvidi laatutuote, jollaista ei ollut markkinoilla aiemmin", Fekete sanoo.

KAUPANKÄYNTIÄ KUIN OSAKKEILLA

Kaupankäynti ETF-rahastolla eroaa oleellisesti niin sanotun normaalin rahaston kaupankäynnistä.

Perinteisessä rahastossa osuuksien merkitseminen ja lunastaminen on yleensä mahdollista kerran päivässä, erikoisrahastoissa jopa harvemmin. Merkinnät ja lunastukset tehdään päivän hintaan, joka määräytyy rahaston sisältämien arvopaperien summana.

Asiakkaiden merkitessä perinteistä rahastoa, rahastoyhtiö laskee liikkeelle uusia osuuksia. Vastaavasti, asiakkaiden lunastaessa sijoittamiaan varoja, rahastoyhtiö mitätöi lunastuksia vastaavan määrän osuuksia. Prosessin takia sijoittaja ei voi etukäteen tarkasti tietää, mihin hintaan merkintä tai lunastus tehdään.

ETF-rahastolla käydään kauppaa pörssipäivän aikana kuten osakkeella. Hinta määräytyy kullakin hetkellä osto- ja myyntitarjousten perusteella ja vaihtelee päivän mittaan. Tällöin sijoittaja voi halutessaan asettaa ostolle tai myynnille rajahinnan, jonka puitteissa hän on valmis käymään kauppaa.

Mikäli rahastoon kohdistuu suurta kysyntää tai myyntitarvetta, rahastoa hallinnoivalla yhtiöllä on mahdollisuus laskea liikkeelle uusia osuuksia tai mitätöidä olemassa olevia. Näin tapahtuu usein silloin kun suuri instituutio haluaa ostaa tai myydä ETF:ää, eikä markkinoilla vaihdettujen ETFrahastojen volyymi riitä sen tarpeisiin. Näin varmistetaan, että ETF:n markkinahinta pysyy lähellä sen sisältämien arvopaperien arvoa.

Tätä on ETF

 • Exchange Traded Fund on pörssinoteerattu rahasto.
 • Tavoitteena on seurata valittua indeksiä.
 • Voi sijoittaa muun muassa osakkeisiin, joukkolainoihin tai raaka-aineisiin.
 • Avaa hajautetun polun myös markkinoille, joita sijoittaja ei muutoin tavoittaisi.
 • Sijoittaja voi ostaa ja myydä kuten osakkeita pörssin aukioloaikana.

BlackRock

 • Maailman suurin varainhoitotalo.
 • Yli 135 sijoitustiimiä.
 • 4 200 miljardia euroa varoja hallinnassa.
 • Yli 11 000 työntekijää.
 • Toimistot yli 30 maassa.
 • iShares on BlackRockin omistama ja tarjoaa ETF-rahastoja globaalisti.

 

Lähetä viesti

Asiakkaanamme asioit helposti ja turvallisesti lähettämällä meille viestin verkkopalvelussamme

Soita

Asiakaspalvelumme palvelee numerossa

0200 31100
(pvm/mpm) ma-to 8-18, pe 8-17

Soita

Yritysasiakkaidemme asiakaspalvelu palvelee numerossa

0200 31190
(pvm/mpm) ma-pe 8-17

Jätä soittopyyntö

Lähetä yhteystietosi, niin soitamme sinulle.

Voit jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Täydennä tietosi niin olemme sinuun yhteydessä. Jos toivot yhteydenottoa ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla, kerrothan toiveesi Lisätietoa-kentässä. Jos olet jo asiakkaanamme, lähetät meille helposti ja turvallisesti viestin verkkopalvelussamme.

Kirjaudu verkkopalveluun »

*
* Pakollinen kenttä