Frontier-markkinat yllättävät: "Menee täysin omia menojaan"

10.4.2014 Kuvat: iStockphoto

Frontier-termillä viitataan markkinoihin, jotka ovat kehittyviä markkinoita edeltävässä vaiheessa ("pre-emerging"). Voisi kuvitella, että kehittyvien markkinoiden tapahtumat vaikuttaisivat myös niiden esiasteen, frontier-markkinoiden, pärjäämiseen. Näin ei kuitenkaan ole.

"Frontier-markkinat menevät täysin omia menojaan. Tämä konkretisoitui mielenkiintoisella tavalla 2013, kun turbulenssi kehittyvillä markkinoilla kiihtyi, mutta frontier-markkinat pärjäsivät siitä huolimatta. Sama trendi on näkynyt myös tänä vuonna: Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana frontier-markkinoita kuvaava yleisindeksi oli noin +5 % kehittyvien markkinoiden ollessa suurin piirtein saman verran pakkasella", kertoo Mandatum Lifen salkunhoitaja Christian Kock.

"Frontier-markkinat tarjoavat erinomaisen hajautushyödyn sijoittajan salkkuun", kertoo salkunhoitaja Christian Kock.

Viime vuonna kehittyviä markkinoita piti paineessa epävarmuus keskuspankkien elvytyksestä, huoli Kiinan talouskasvusta ja heikkenevästä vaihtotaseesta, yritysten tuloskasvusta länsimarkkinoilla sekä kehittyvien maiden talouksien valuuttojen voimakas heikkeneminen. Frontier-markkinoilla pätevät kuitenkin täysin omat lainalaisuudet.

Hyvät hajautushyödyt houkuttelevat sijoittajaa

Frontier-markkinaksi luokiteltavissa maissa on paljon potentiaalia, mutta ne ovat vielä pitkälti murrosvaiheessa. Sijoittajat hakevat tyypillisesti näiltä markkinoilta hajautushyötyjä ja pitkän aikavälin sijoituksia.

"Megatrendit ajavat frontier-markkinoita ja näiden muutosten rinnalla myös kehittyneiden markkinoiden kuulumisilla on lopulta pieni vaikutus. Paljon on puhuttu maailmantalouden synkronoitumisesta ja keskinäisriippuvuudesta – se ei ainakaan vielä ulotu frontier-markkinoille", Kock summaa.

Tuottopotentiaalia ja riskejä: Markkina-analyysi haastaa sijoittajaa

Sijoittajalla on mistä valita. Frontier-markkinaksi luokitellaan monia kymmeniä maita, joita tyypillisesti ovat esimerkiksi arabimaat ja Afrikan valtiot. Riskiprofiili on maissa korkea, mutta edellytyksiä löytyy.

"Frontier-markkinoilla on paljon rakenteellista kasvua, kunhan kaupankäynti ja pankkitoiminta kehittyvät."

"Frontier-markkinoilla voi olla merkittävä hajautushyöty sijoittajan salkussa, sillä niihin vaikuttaa hyvin vähän maailman markkinoiden suuret tapahtumat. Näitä markkinoita ajavat niin kutsutut megatrendit: nuori väestö, varallisuuden kasvu ja keskiluokkaistuminen, kulutustottumusten muutos ja kehittyvä infrastruktuuri", Kock kuvaa.

Nimenomaan suuret muutokset tekevät frontier-markkinoista hyvän pitkän aikavälin sijoituksen.

"Turbulenssi kehittyvillä markkinoilla kiihtyi, mutta frontier-markkinat pärjäsivät siitä huolimatta."

Megatrendit ajavat frontier-markkinoita ja näiden muutosten rinnalla myös kehittyneiden markkinoiden kuulumisilla on lopulta pieni vaikutus.

Kehittyvien markkinoiden aliperformanssi kehittyneitä markkinoita vastaan oli voimakasta viime vuonna. Ovatko kehittyvien markkinoiden ja frontier-markkinoiden riskit samankaltaisia?

"Frontier-markkinoilla epävarmuutta luovat poliittiset riskit, valuuttojen heilahtelut, huono markkinalikviditeetti, epävarma toimintaympäristö ja siihen liittyvät tekijät, kuten korruptio. Likviditeettiongelma näkyy sijoittajalle esimerkiksi siten, että kun haluaa ostaa tai myydä, sopivaa osaketta tai ostajaa ei välttämättä löydy juuri halutulla hetkellä. Korkea riski tarkoittaa myös korkeampaa tuottopotentiaalia, mikä on ollut nähtävissä viimeisen vuoden aikana", Kock pohtii.

On hyvä muistaa, että erot frontier-maiden välillä saattavat olla suuria ja joidenkin markkinoiden asema saattaa olla jo kohtalaisen vakiintunut. Miten näille markkinoille kannattaa sijoittaa?

"Yksinkertaisin tapa sijoittaa frontier-markkinoihin on indeksituotteet, sillä ne tarjoavat helpon pääsyn haastavalle markkinalle. Esimerkiksi ML Frontier Markets Indeksi -kori mahdollistaa laajan hajautuksen. Indeksikorissa on 100 suurinta likvidiä yhtiötä frontier-markkinoilta. Yli puolet sijoituksista on finanssialalla, joka hyötyy juuri talouden kasvusta ja keskiluokan elintason noususta", Kock sanoo.

Kiinnostuitko?
Tutustu ML Frontier Markets Indeksi -sijoituskoriin »

Lähetä viesti

Asiakkaanamme asioit helposti ja turvallisesti lähettämällä meille viestin verkkopalvelussamme

Soita

Asiakaspalvelumme palvelee numerossa

0200 31100
(pvm/mpm) ma-to 8-18, pe 8-17

Soita

Yritysasiakkaidemme asiakaspalvelu palvelee numerossa

0200 31190
(pvm/mpm) ma-pe 8-17

Jätä soittopyyntö

Lähetä yhteystietosi, niin soitamme sinulle.

Voit jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Täydennä tietosi niin olemme sinuun yhteydessä. Jos toivot yhteydenottoa ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla, kerrothan toiveesi Lisätietoa-kentässä. Jos olet jo asiakkaanamme, lähetät meille helposti ja turvallisesti viestin verkkopalvelussamme.

Kirjaudu verkkopalveluun »

*
* Pakollinen kenttä