ETF tekee salkusta ketterän

23.3.2017 Anna Mård Kuvat: Kaapo Kamu

Kaupankäynnin helppous, salkun hajautus ja sijoitusvaihtoehtojen kasvava valikoima toimivat alan kasvun vetureina.

Viime vuosi oli taas uusi ennätysvuosi pörssinoteeratuille rahastoille eli ETF:ille (exchange traded funds). ETF:ien tutkimukseen erikoistuneen ETFGI:n mukaan niihin oli sijoitettu jo 3 400 miljardia dollaria maailmanlaajuisesti. Kasvun odotetaan jatkuvan tänä vuonna.

USA:n institutionaalisista sijoittajista alkanut aalto on vienyt mukaansa amerikkalaiset yksityissijoittajat, sitten eurooppalaiset instituutiot – ja nyt se vie myös Euroopan yksityissijoittajia.

”Pohjoismaiden ETF-markkina on ollut pitkään institutionaalisten sijoittajien käsissä, mutta nyt myös yksityissijoittajien kiinnostus kasvaa vauhdilla. Euroopassa ETF-­rahastoihin on sijoitettu 561 miljardia dollaria”, kertoo Matti Tammi, joka vastaa BlackRockin iShares-nimellä myytävien ETF-rahastojen pohjoismaisista toiminnoista.

Matti Tammi syntyi Suomessa, mutta muutti jo lapsena perheensä mukana ulkomaille. Tammen työkieli on englanti.

Matti Tammi syntyi Suomessa, mutta muutti jo lapsena perheensä mukana ulkomaille. Tammen työkieli on englanti.

BlackRock on maailman suurin varainhoitotalo. Sijoitusvarojen määrällä mitattuna sillä on 47 prosenttia eurooppalaisista ETF-markkinoista.

Suomessa syntynyt ja alakoululaisena Kööpenhaminaan muuttanut Tammi siirtyi BlackRockin palvelukseen kuusi vuotta sitten Lontoossa. Hän sai tehtäväkseen kehittää pohjoismaisia ETF-markkinoita ja muutti takaisin kotikaupunkiinsa.

”Viimeisen viiden vuoden aikana ETF:ien kasvu on ollut hurjaa. Niistä on tullut institutionaalisten sijoittajien taktinen allokaatioase ja yksityissijoittajien keino hajauttaa sijoituksiaan.”

Yksinkertainen innovaatio

ETF:ien takana on yksinkertainen innovaatio: kun indeksirahasto listataan pörssiin, sillä voi käydä kauppaa kuin osakkeilla, mutta sen sisällä on rahaston laaja yritysvalikoima. ETF tuo siis yksityissijoittajien käyttöön samanlaiset työkalut, joista suursijoittajat ovat aina nauttineet. Tämä lisää joustavuutta ja likviditeettiä, sillä ETF:illä käydään pörssissä kauppaa osakkeiden tapaan.

”ETF:ien ehdoton etu on se, että niitä voi ostaa ja myydä aina, kun markkinat ovat auki. Ennen ETF:iä yksityis­sijoittaja investoi tyypillisesti yksittäiseen sijoitusrahastoon, yksittäisiin kotimaisiin osakkeisiin ja yksittäisiin velkakirjoihin”, Matti Tammi sanoo.

ETF on hyvin edullinen tapa hajauttaa sijoituksia, sillä se tuo kerralla laajemman markkinan sijoittajan ulottuville.

Kansainväliset ETF:t hajauttavat mukavasti.

"Sijoittajan käytössä on nopeasti eri omaisuuslajeja, markkina-alueita ja toimialoja. Yksi ETF voi kattaa vaikka 500 suurinta amerikkalaisyhtiötä tai monien maiden valtionlainoja riippuen siitä, mitä indeksiä haluaa seurata. Omistusten läpinäkyvyys on taattu, sillä jokaisen ETF:n sijoituskohteet voi tarkistaa päivittäin ja rivi riviltä”, Tammi kertoo.

Korkosijoittajalle ETF tarjoaa monia mahdollisuuksia investoida kustannustehokkaasti vaikka eurooppalaisiin velkakirjoihin, kehittyvien markkinoiden velkakirjoihin tai yritysvelkakirjoihin, joiden indeksejä ETF seuraa. Tammen mukaan korkosijoittajat ovat tuoneet viime aikoina merkittävän osan ETF-alan kasvusta.

”Korkotaso on ollut vuosia matalalla ja etenkin institutionaaliset sijoittajat etsivät ETF:ien kautta valtionlainoja korkeampia tuottoja. Niitä on löytynyt esimerkiksi yrityslainoista ja kehittyviltä markkinoilta. Kohdemarkkinan lisäksi ETF voi keskittyä yksittäiselle sektorille, esimerkiksi terveydenhuoltoon.”

”Tai jos sijoitat Japaniin, saat ETF:n ilman valuuttasuojaa tai sen kanssa. Näillä ominaisuuksilla on hyvin helppo ottaa näkemystä, jos niin haluaa.”

Hajauta helposti

Useimmille pohjoismaalaisille sijoittajille ETF on vain yksi salkun rakennuspalikka. Suomi ja Ruotsi ovat perinteisiä osakesijoitusmaita, joiden kotimaisilla suuryhtiöillä on oma uskollinen sijoittajakuntansa. Pohjoismaisia indeksejä seuraavia ETF:iä on tarjolla vain niukasti, mutta kansainväliset ETF:t hajauttavat mukavasti muuten usein kovin kotimaista salkkua.

”ETF voi auttaa sijoittajaa kansainvälistymään. Usein maantieteellinen hajautus vähentää sijoitusten kokonaisriskiä”, Matti Tammi sanoo.

”Hajautetun salkun muodostamiseksi voi hyödyntää esimerkiksi salkun kivijalaksi tarkoitettuja iShares Core -sarjaa, joka sijoittaa maailman suurille osake- ja korkomarkkinoille muun muassa USA:ssa, Isossa-Britanniassa, Euroopassa ja Japanissa.”

Yksityissijoittajat voivat käyttää ETF-sijoituksia salkkunsa ytimenä ja pitää niitä hyvinkin pitkään. Tammen mukaan ETF:t ovat kuitenkin erittäin hyödyllisiä myös taktisen markkinanäkemyksen ottamiseen.

”Markkinatapahtumat saattavat edellyttää sijoittajilta nopeita reaktioita. Viime vuonna markkinoilla nähtiin nopeita äkkikäännöksiä esimerkiksi USA:n presidentinvaalien ja brexitin takia. Näissä nopeissa markkinaliikkeissä ETF:t lisäävät tai vähentävät altistusta tietyille markkinoille tarvittaessa hyvinkin nopeasti.”

Korkosijoittajat ovat tuoneet viime aikoina merkittävän osan ETF-alan kasvusta.

Juuri epävarmuudesta johtuen kultaan ja hopeaan sijoittavat ETC:t (exchange traded commodity) pärjäsivät erinomaisesti vuonna 2016, kun sijoittajat tankkasivat arvo­metallia salkkuun markkinoiden hintaheilunnan pelossa.

Vaikka suomalaiset ja pohjoismaalaiset sijoittavat mielellään ensin kotimaahan, sitten Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin, myös kehittyvät markkinat vetävät sijoituksia. Pitkään jatkunut alisuoriutuminen kehittyvillä markkinoilla kääntyi alkuvuonna 2016, ja se näkyy rahavirtojen ­liikkeissä.

”ETF-sijoitusten painopiste on ollut kaikkein tavallisimmissa suurissa indekseissä, mutta markkinoilla on saatavilla yhä enemmän räätälöityjä sijoituskohteita. Uusimmat innovaatiot tuovat esimerkiksi megatrendeihin, kuten robotiikkaan ja uraauurtavaan lääketieteeseen, sijoittavia ETF:iä sijoittajien saataville”, Tammi kertoo.

Myös vastuulliset innovaatiot kasvavat. ETF-alan nousevia trendejä ovat eettisyys ja temaattisuus. Monet pohjoismaalaiset institutionaaliset sijoittajat vaativat, että niiden sijoituskohteet kunnioittavat kestävää kehitystä ja kantavat osansa yhteiskuntavastuusta. Tammen mukaan nämä ESG-vaatimukset (Environmental, Social, Governance) nousevat yhä tärkeämmiksi.

”Suomalaiset institutionaaliset sijoittajat ottavat sijoituskohteidensa hiilijalanjäljen pienentämisen hyvin vakavasti. Vastuullisuutta painottavien ETF:ien määrä on lisääntynyt viime vuosina. Tuottokehitys seuraa pitkälti kohdemarkkinan tuottokehitystä.”

”ETF auttaa sijoittajaa kansainvälistymään. Usein maantieteellinen hajautus vähentää sijoitusten kokonais­riskiä”, Matti Tammi sanoo.

”ETF auttaa sijoittajaa kansainvälistymään. Usein maantieteellinen hajautus vähentää sijoitusten kokonais­riskiä”, Matti Tammi sanoo.

Älykäs beeta pinnalla

Passiivisen ja aktiivisen sijoitusrahaston välimuoto on smart beta. Smart tarkoittaa älykästä ja beta viittaa indeksiseurannan passiiviseen tuottoon. Sen rinnalla on alfa, joka kuvaa ylituottoa. Smart beta tekee ETF-alasta entistä aktiivisemman. Alan lukuisten tuotteiden ominaispiirteiden määrittelemiseen käytetään faktoreita eli ominaisuuksia, jotka ilmentävät arvopapereiden tai markkinoiden yleistä käyttäytymistä ja jotka vaikuttavat niiden tuottoprofiiliin ja riskiin.

Smart beta -ETF:t on laadittu painottamalla tunnistettuja faktoreita, kuten momentum-, koko-, laatu- tai arvofaktoria. Momentum-osakkeita sisältävässä indeksissä suurimman painon saavat osakkeet, joiden hintakehitys on ollut yleistä markkina-arvopainotettua indeksiä parempaa”, Tammi sanoo.

Sijoituksia megatrendeissä

BlackRockin tutkijat ja analyytikot luovat uudenlaisia sijoitusstrategioita ja -tuotteita, jotka perustuvat pitkäaikaisiin, voimakkaisiin ja maailmanlaajuisiin ilmiöihin eli megatrendeihin. Nyt nämä megatrendit ovat tulleet myös ETF-sijoituksiin.

Maailmassa on viisi suurta megatrendiä. Ensinnäkin maailmantalouden painopiste on siirtymässä kohti Aasiaa ja muita nopeasti nousevia markkinoita. Seitsemän suurimman kehittyvän maan (E7-ryhmä) yhteenlaskettu ostovoima ohittanee vuonna 2030 nykyisten seitsemän suurimman teollisuusmaan (G7-ryhmä) ostovoiman.

Toinen megatrendi on ilmastonmuutos ja kehittyvien markkinoiden kasvun myötä tuleva pula luonnonvaroista. Samaan aikaan kolmas megatrendi, nopea teknologian kehitys, voi muuttaa elämäntapojamme ja kulutustamme hyvinkin rajusti.

Kaupungistuminen on kaikkein pisimpään jatkunut megatrendi eikä sen loppua näy. Suuret väestömuutokset, lähinnä väestön ikääntyminen etenkin vanhoissa teollisuusmaissa, muodostavat myös oman megatrendinsä. Vuonna 2030 yli 65-vuotiaita on jo lähes miljardi.

BlackRock rakentaa megatrendeistä ETF-sijoitusteemoja, joille se luo sopivia indeksejä seurattavaksi. Sijoitusteemoja löytyy alueilta, joilla monet megatrendit vaikuttavat yhtä aikaa. Vahvoja teemoja ovat nyt väestön ikääntyminen, terveydenhoidon uudet läpimurrot, digitalisaatio sekä automatisoituminen ja robotit.

”Esimerkiksi ikääntymisteemaan on luotu maailmanlaajuinen indeksi, jossa on mukana vakuutusalan, vapaa-ajan ja terveysalan yrityksiä myös Pohjoismaista”, kertoo Matti Tammi, joka vastaa BlackRockin iShares-nimellä myytävien ETF-rahastojen pohjoismaisista toiminnoista.

Lähde: BlackRock Investment Institute – ETP Research 31.8.2016 / BlackRock: Megatrends: An index approach to thematic investing

Lähde: BlackRock Investment Institute – ETP Research 31.8.2016 / BlackRock: Megatrends: An index approach to thematic investing

Tilaa uutiskirje

Haluan tilata sijoittamisen kuukausittaisen uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta!

Täytäthän ensin sekä nimesi että sähköpostiosoitteesi.

Lomakkeen lähettämisessä tapahtui virhe. Yritä myöhemmin uudelleen.

Lähetä viesti

Asiakkaanamme asioit helposti ja turvallisesti lähettämällä meille viestin verkkopalvelussamme

Soita

Asiakaspalvelumme palvelee numerossa

0200 31100
(pvm/mpm) ma-to 8-18, pe 8-17

Soita

Yritysasiakkaidemme asiakaspalvelu palvelee numerossa

0200 31190
(pvm/mpm) ma-pe 8-17

Jätä soittopyyntö

Lähetä yhteystietosi, niin soitamme sinulle.

Voit jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Täydennä tietosi niin olemme sinuun yhteydessä. Jos toivot yhteydenottoa ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla, kerrothan toiveesi Lisätietoa-kentässä. Jos olet jo asiakkaanamme, lähetät meille helposti ja turvallisesti viestin verkkopalvelussamme.

Kirjaudu verkkopalveluun »

*
* Pakollinen kenttä