3 palkitsemisen trendiä

17.12.2013 Iina Thieulon Kuvat: iStockphoto, Niilo Hakonen/EK

Länsimaissa tehdyt palkankorotukset ovat tällä hetkellä pieniä. Kun palkankorotusten katto tulee vastaan, muun palkitsemisen merkitys johtamisessa korostuu. Tulevaisuuden strateginen palkitseminen parantaa yritysten kilpailukykyä, lisää henkilöstön motivaatiota ja kasvattaa palkkatietämystä.

"Palkitseminen vaikuttaa enemmän kuin ajatellaan", sanoo strategisen palkitsemisen asiantuntija Niilo Hakonen. Hänen mukaansa palkitseminen on tehokkain käytettävissä oleva työväline, kun tavoitellaan tuottavuutta ja hyvää johtamista. Tulevaisuuden hyvässä palkitsemisessa työnantajan tarpeet kohtaavat työntekijän motivaation ja halun sitoutua yrityksen tavoitteisiin.

Mitkä ovat tulevaisuuden trendit palkitsemisessa?

1) Kustannusajattelusta tuottavuusajatteluun: tavoitteena parempi kilpailukyky

Työvoimakustannusten nousu ja palkkojen joustamattomuus markkinatilanteen mukaan ovat heikentäneet Suomen kilpailukykyä 2000-luvulla. Pääosan palkankorotuksista ovat haukanneet sopimuskorotukset, ja korotusvaran tullessa vastaan kannustimia haetaan muualta. Hakosen mukaan on mahdollista, että palkankorotusten merkitys tulevina vuosina vähenee ja muun palkitsemisen merkitys korostuu. Palkitseminen ei kuulu kuitenkaan vain hyviin päiviin.

Hakosen mukaan ne yritykset, joissa palkitsemiseen paneudutaan tavallista paremmin, tulevat olemaan vahvoilla henkilöstön rekrytoinneissa ja sitouttamisessa. Kilpailuvaltteja ovat hyvin mietityt palkitsemisen kokonaisuudet ja aiempaa yksilöllisempi palkitseminen, kuten työaikajärjestelyt.

"Työmarkkinaratkaisujen pitäisi antaa enemmän mahdollisuuksia yrityksille ja niiden henkilöstölle sopia ja päättää yhdessä, miten selviydytään myös vaikeiden aikojen yli. Henkilöstörahastojen tyyppiset pidemmän aikavälin palkitsemisjärjestelmät mahdollistavat osuuksien nostamisen myös yrityksen kannalta huonoina vuosina", Hakonen sanoo.

Kustannusten minimoinnin sijaan palkitsemisessa keskitytään jatkossa hyötyjen ja mahdollisuuksien optimointiin. Tulevaisuuden parhaat palkitsemisjärjestelmät syntyvät yrityksen tavoitteisiin, tarpeisiin ja arvoihin perustuvasta toiminnan kehittämisestä.

Yhtä oikeaa palkitsemismallia ei ole eikä tule, hyviä tapoja on yhtä paljon kuin yrityksiäkin. Kaikkien on kuitenkin parannettava tulevaisuudessa kilpailukykyään ja löydettävä parhaat tekijät menestyksen takaajiksi.

2) Kollektiivisesta palkitsemisesta yksilöllisyyteen: tavoitteena parempi motivointi

Suomalaisten yritysten palkkiojärjestelmät ovat usein jollain tavalla kollektiivisia. Jos palkitsemisen tavoitteena on kustannusten minimointi tai riittävä sijoittuminen palkkakilpailussa, järjestelmät alkavat helposti muistuttaa toisiaan – eivätkä siksi motivoi yksilötasolla. Tulevaisuudessa palkitseminen kohdistetaankin todennäköisesti yhä useammin yrityksen avainhenkilöille.

"Tasapuolisen kohtelun vaatimus ei estä työnantajaa palkitsemasta ihmisiä eri tavalla. Esimerkiksi vaativammasta työstä, pätevyydestä ja paremmasta työsuorituksesta voidaan maksaa parempaa palkkaa. Samalla on kuitenkin huolehdittava myös muun henkilöstön palkitsemisesta."

Yksi selkeistä tulevaisuuden trendeistä on yksilöllinen palkitseminen, kun työntekijät toivovat itselleen erilaisia työ- ja palkkiojärjestelyjä.

"Sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavassa Attendossa yksilöllinen palkitseminen on viety pitkälle. Siellä työntekijät voivat itse valita työvuoronsa, ja suurella osasta henkilöstöä on oma kustannuspaikkansa palkkojen ja muiden etujen nostamiseen."

Myös aineettoman palkitsemisen merkitys korostuu tulevaisuudessa. Tärkeitä motivaattoreita ovat rahan lisäksi arvostus ja palaute työstä, työajan järjestelyt, työsuhteen pysyvyys sekä mahdollisuus kehittyä ja vaikuttaa. Hyvällä johtamisella ja esimiestyöllä aineellinen ja aineeton palkitseminen saadaan toimimaan saumattomasti yhdessä.

3) Sääntelystä keskustelevuuteen ja läpinäkyvyyteen: tavoitteena parempi palkkaymmärrys

Hakosen mukaan suomalainen tulospalkkiomalli, henkilöstörahasto-osaaminen ja palkitsemisen toimivuusajattelu ovat kansainvälisesti hyvällä tasolla. Heikkoja kohtia löytyy esimerkiksi palkkatyytyväisyydestä ja palkkatietämyksestä. Perinteiset yleiskorotukset ovat jähmettäneet palkkasuhteita ja tehneet palkoista puhumisesta vaikeaa.

Ratkaisuksi Hakonen ehdottaa ruotsalaisten laajasti käyttämiä palkkakeskusteluita, jotka kannustavat ja parantavat työntekijöiden palkkatietämystä. Palkkakeskustelut soveltuvat useimpiin nykyaikaisiin palkkausjärjestelmiin, ja niitä voi soveltaa yrityksen tarpeiden mukaan.

"Eniten meillä on kehitettävää työmarkkinamallissa, jonka pitäisi aktivoida yrityksiä hyvään palkka- ja palkitsemisasioiden hoitoon. Esimerkiksi Tanskan yksityissektorilla neuvotteluosapuolia aktivoivat palkkamääräykset, joiden ansiosta luottamuksen kulttuuri on vahvistunut."

"Kysymys ei ole lopulta mistään kovin kummallisesta. Palkitsemisen pitää osaltaan tukea yrityksen tärkeitä tavoitteita ja arvoja. Tämän työntekijätkin ovat yleensä valmiita hyväksymään."

Niilo Hakonen on strategisen palkitsemisen asiantuntija, joka teki 10-vuotisen uran Elinkeinoelämän keskusliitossa ja aloittaa vuodenvaihteessa Kuntatyönantajan palveluksessa. Hakosen mielestä Suomessa käytävä keskustelu yritysten yhteiskuntavastuusta on usein yksipuolista, sillä tärkeintä on yrityksen kyky tarjota monille työtä ja toimeentuloa.

"Yritykset maksavat jo huomattavia veroja ja maksuja yhteiskunnalle. Se raha, joka yhteiskunnassa kiertää ja luo hyvinvointia, on tullut menestyvästä yritystoiminnasta. Sillä maksetaan myös julkisen sektorin palkat ja sosiaaliedut."

Lähetä viesti

Asiakkaanamme asioit helposti ja turvallisesti lähettämällä meille viestin verkkopalvelussamme

Soita

Asiakaspalvelumme palvelee numerossa

0200 31100
(pvm/mpm) ma-to 8-18, pe 8-17

Soita

Yritysasiakkaidemme asiakaspalvelu palvelee numerossa

0200 31190
(pvm/mpm) ma-pe 8-17

Jätä soittopyyntö

Lähetä yhteystietosi, niin soitamme sinulle.

Voit jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Täydennä tietosi niin olemme sinuun yhteydessä. Jos toivot yhteydenottoa ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla, kerrothan toiveesi Lisätietoa-kentässä. Jos olet jo asiakkaanamme, lähetät meille helposti ja turvallisesti viestin verkkopalvelussamme.

Kirjaudu verkkopalveluun »

*
* Pakollinen kenttä