Mandatum Life Kehittämön käyttöehdot

1. Yleistä

Nämä käyttöehdot (”Ehdot”) koskevat Mandatum Life asiakasyhteisöä ("Yhteisö"), joka on Yhteisö Mandatum Lifen palveluiden kehittämiseen ("Mandatum Life Kehittämö”)”.

2. Ehtojen hyväksyntä

Yhteisön jäseneksi haluavien tulee hyväksyä nämä ehdot/säännöt. Ehdot hyväksytään liityttäessä Yhteisön jäseneksi (”Jäsen").  

3. Yhteisön toiminta

Yhteisön toimintaan osallistuakseen tulee olla Yhteisön Jäsen. Jäseneksi haluavan tulee olla täysi-ikäinen.

Yhteisön toimintaan voi kuulua esimerkiksi erilaisia tutkimusaktiviteetteja sekä kyselyitä. Kutsut toimintaan osallistumiseksi lähetetään Jäsenille pääasiassa sähköpostitse. Jäsenet voivat osallistua toimintaan sähköpostin kulloisenkin ohjeistuksen perusteella.

Toimintaan osallistuminen on aina vapaaehtoista. Jäsenten antamien vastausten odotetaan olevan totuudenmukaisia ja perustuvan Jäsenten omiin kokemuksiin, näkemyksiin ja mielipiteisiin. Kukin Jäsen on vastuussa siitä, että hänen vastauksensa tai kommenttinsa ovat asiallisia, esimerkiksi siten, että vastuksissa ei käytetä kirosanoja, loukkaavia tai rasistisia ilmauksia, eikä jaeta tietosuoja-asetuksen mukaista arkaluonteista henkilötietoa, eikä myöskään kolmanteen osapuoleen liittyviä yksilöiviä tietoja.

Kyselyihin/tutkimuksiin voidaan soveltaa sääntöjä, jotka ovat tarkoitettu noudatettavaksi vain sen kyselyn/tutkimuksen osalta.

Mandatum Life ei vastaa yhteisön jäsenille osallistumisesta aiheutuvista kuluista. Yhteisön jäsenet ovat henkilökohtaisesti vastuussa kaikista Yhteisöön osallistumisesta aiheutuvista kuluistaan (esimerkiksi internetyhteyksistä, päätelaitteista ja ohjelmistoista aiheutuvista kuluista yms.).

Mandatum Life ei anna minkäänlaisia takuita Yhteisön toiminnan jatkuvuudesta, vaan Mandatum Lifella on oikeus, milloin tahansa lakkauttaa yhteisön toiminta.

4. Osallistumiskorvaus

Yhteisön jäsenille ei makseta erillistä korvausta osallistumisesta. Osallistumalla kyselyihin/tutkimuksiin yhteisön jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa Mandatum Lifen tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen.

Joidenkin kyselyiden/tutkimuksien osalta saatetaan osallistujille jakaa palkintoja. Näistä ilmoitetaan kyselyiden/tutkimuksien yhteydessä. Voitosta ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostilla.

5. Tietosuoja

Yhteisön Jäsenten vastaukset ja kommentit käsitellään luottamuksellisesti, eikä Jäsenten yhteystietoja luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötietojen käsittelystä kerrotaan yksityiskohtaisemmin Mandatum Lifen tietosuojakäytännössä.

6. Oikeudet Yhteisön sisältöön ja materiaaliin

Mandatum Life omistaa kaikki oikeudet Yhteisön sisältöön. Mandatum Life saa omistusoikeuden ja tekijänoikeuden, sisältäen myös oikeuden tehdä muutoksia ja luovuttaa oikeudet edelleen, sekä kaikki muut luovutettavissa olevat immateriaalioikeudet Jäsenten toimittamaan materiaaliin, kuten palautteisiin ja kehitysehdotuksiin, olivatpa ne missä muodossa tahansa. Kukin Jäsen vastaa siitä, että hänellä on oikeus luovuttaa jakamaansa materiaalia Mandatum Lifelle riippumatta materiaalin luonteesta.

Jäsenillä ei ole oikeutta käyttää materiaalia Yhteisön ulkopuolella tai luovuttaa sitä Yhteisön ulkopuolisille tahoille.

Kukin Jäsen on velvollinen korvaamaan Mandatum Lifelle ja/tai kolmannelle osapuolelle tämän kohdan 6 vastaisesta toiminnastaan aiheutuneet vahingot.

7. Vastuunrajaus

Mandatum Life ei ole vastuussa Yhteisössä julkaistun tai Jäsenten julkaiseman sisällön oikeellisuudesta tai luotettavuudesta.

8. Jäsenyyden irtisanominen

Osallistuminen Yhteisöön on vapaaehtoista ja Jäsen voi koska tahansa irtisanoa jäsenyytensä Yhteisössä. Jäsenyyden irtisanominen tehdään sähköpostitse osoitteeseen asiakasyhteiso@mandatumlife.fi tai poistamalla jäsenyys Yhteisö-työkalun Profiili-välilehdellä.

Jos Jäsen haluaa saada nähtäväksi hänestä Yhteisössä tallennetut tiedot, hän voi tehdä tämän pyynnön sähköpostitse osoitteeseen asiakasyhteiso@mandatumlife.fi.

Mandatum Lifella on oikeus päättää jäsenyys Yhteisössä sellaiselta Jäseneltä, joka ei ole viimeisen kuuden (6) kuukauden aikana ottanut osaa Yhteisön aktiviteetteihin, jos Jäsen on rikkonut Yhteisön sääntöjä, tai jos on syytä epäillä, että jokin kolmas osapuoli käyttää Yhteisön jäsenyyttä väärin. Kaikki henkilötiedot poistetaan, kun jäsenyys Yhteisössä on päättynyt.

9. Muutokset

Mandatum Lifella on oikeus muuttaa Yhteisön Ehtoja. Yhteisön kulloinkin voimassa olevat Ehdot on julkaistu Mandatum Lifen verkkosivuilla: Asiakasyhteisön käyttöehdot.

Viimeksi päivitetty 22.9.2020.