Henkilötietojen käyttö

Henkilötietojen käyttö

Tässä kerrotaan Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön, Keskinäisen Vakuutusyhtiön Kalevan ja Mandatum Life Palvelut Oy:n (jäljempänä Yhtiöt) henkilötietojen käsittelystä ja siihen sovellettavista periaatteista. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva toimii kiinteässä yhteistyössä Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön kanssa ja Mandatum Life Palvelut Oy on osa Mandatum Henkivakuutusyhtiötä.

Yhtiöt käsittelevät asiakkaidensa henkilötietoja Yhtiöiden palveluiden tarjoamista, suoramarkkinointia ja asiakassuhteiden hoitamista varten. Yhtiöiden asiakkaiden ja potentiaaliasiakkaiden henkilötietoja käsitellään henkilötietolaissa, tietoyhteiskuntakaaressa ja vakuutuslainsäädännössä annettujen säännösten mukaisesti. Tietoja hankitaan henkilöltä itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta, muilta luotettavilta tahoilta, julkisista viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä sekä Suomen Asiakastieto Oy:n ja Bisnode Finland Oy:n luottorekistereistä. Asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden yhteystietoja päivitetään Bisnoden Finland Oy:n kautta saatavilla Väestörekisterin ja Patentti- ja Rekisterihallituksen tietokantojen tiedoilla.

Yhtiöillä on oikeus käsitellä talletettuja tietoja esimerkiksi markkinointitarkoituksiin ja luovuttaa niitä kolmannelle osapuolelle, mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksen, tietojen luovutus on lain nojalla sallittu tai Yhtiö on siihen lain tai viranomaismääräyksen nojalla velvoitettu. Muussa tapauksessa tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.
Yhtiöt hyödyntävät asiakastietoja sisäisten asiakkuuden hoitomallien sekä henkivakuutus- ja varainhoidon palvelujen luomisessa ja kehittämisessä sekä niiden laadun parantamisessa.

Henkilötietojen rekisteriselosteet ja asiakkaan (rekisteröidyn) oikeudet

Henkilötietolain tarkoittamat rekisteriselosteet on saatavilla Yhtiöiden toimipaikasta (Bulevardi 56, Helsinki 00120, Helsinki) ja www.mandatumlife.fi -sivustolta sivujen alalaidasta kohdasta Rekisteriselosteet. Asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä Yhtiöt antavat lain sallimissa rajoissa asiakkaalle häntä koskevat tiedot, jotka Yhtiöt ovat tallentaneet hänestä rekistereihinsä.

Asiakkaalla on oikeus Yhtiöille jätetyllä ilmoituksella kieltää häntä koskevien tietojen käyttämistä suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä markkina- tai mielipidetutkimuksia varten. Asiakkaalla on oikeus vaatia, että Yhtiöt korjaavat rekistereissään olevan virheelliset tai vanhentuneet tiedot asiakkaasta.

Henkilötietojen kerääminen ja suojaperiaatteet Yhtiöiden Internet-sivuilla ja verkkopalveluissa

Yhtiöt keräävät, käsittelevät ja analysoivat tietoja Yhtiöiden www-sivustojen, mobiilisovellusten ja verkkopalvelujen käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista sivustoihin liittyvistä tilastotiedoista. Tietojen keräämisen tarkoituksena on tutkia verkkosivun käyttäjien kiinnostusta Yhtiöiden tuotteiden tarjontaan ja palvelutapoihin sekä analysoida kävijöiden tarpeita. Kerätyn tiedon avulla Yhtiöt kehittävät Internet-sivujaan ja verkkopalveluitaan, jotta Yhtiöiden www-sivustojen ja verkkopalvelujen käyttö olisi mahdollisimman käyttäjäystävällistä.

Yhtiöt keräävät esimerkiksi vieraillun sivun osoitteen ja nimen, tietoja toimenpiteistä sivuston sisällä, kuten yhteydenottopyynnöistä ja laskureiden käytöstä, tiedon, miltä sivulta käyttäjä tulee, kävijän IP-osoitteen ja tiedon käytetystä selaimesta, käyttöjärjestelmästä, kielestä sekä näytön resoluutiosta. Näiden tietojen avulla Yhtiöt voivat optimoida sivuston toimimaan yleisimmillä päätelaitteilla ja järjestelmillä.

Yhtiöt voivat tarpeelliseksi harkitessaan hankkia tällaista tietoa myös luotettavilta alihankkijoilta, kuitenkin siten, ettei tietoa palauteta yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskevaksi. Kyseisiä tietoja käsitellään Euroopan Unionin sisällä ja niihin on pääsy vain Yhtiöiden valtuuttamilla henkilöillä. Kerättävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

Tarjotessaan tuotteitta Yhtiöiden tai yhteistyökumppaneiden Internet-sivuilla Yhtiöt eivät kerää kävijään liittyviä henkilötietoja, ellei kävijä vapaaehtoisesti anna näitä tietoja tai hän ei ole estänyt tietojensa käyttöä (kts. kappaleet ”Tietoa evästeistä” ja ”Mainonnan kohdentaminen”). Tällaisia henkilötietoja lähetetään Yhtiöille esimerkiksi silloin, kun kävijä täyttää soittopyyntölomakkeen tai kyselyn omalla nimellään, osallistuu kilpailuun tai arvontaan tai rekisteröi sähköpostiosoitteensa Yhtiön sähköisten palveluiden tilaajaksi.

Yhtiöiden Internet-sivuilla voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebook, Twitter, Google Maps ja Slideshare, joilla voidaan esim. jakaa sivuston sisältöä sosiaaliseen mediaan tai näyttää sosiaalisen median sisältöä upotettuna osaksi muuta verkkosivustoa. Liitännäisten käyttäminen voi lähettää tietoa vierailusta näille kolmannen osapuolen palveluntarjoajille. Lisäksi liitännäiset voivat asettaa omia evästeitään käyttöehtojensa mukaisesti. Yhteisöliitännäiset voivat kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti. Yhteisöliitännäinen ei luovuta keräämiään tietoja Yhtiöille, ellei käyttäjä ole antanut tähän nimenomaista suostumustaan.

Käyttäjä voi tutustua yhteisöliitännäisiin ehtoihin kussakin niiden tarjoajan palvelussa.

Yhtiöiden palvelut voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille. Yhtiöt eivät vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kävijän kannattaa tutustua jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

Lisätietoja verkkopalveluistamme, Internet-sivujen sekä mobiilisovelluksien käytöstä löydät asiakirjasta Käyttöehdot, joka on tallennettu Yhtiöiden Internet-sivuille ja tunnistamista edellyttävien verkkopalvelujen sivuille.

Tietoa evästeistä

Yhtiöt käyttävät evästeitä verkkopalveluiden toiminnan varmistamiseksi, esimerkiksi käyttäjän istunnon ylläpitämiseen. Niitä käytetään myös edellisessä kohdassa mainittujen tietojen keräämiseen sekä sisältöjen ja mainonnan kohdentamiseen. Evästeet myös mahdollistavat chat-keskustelun asiakaspalvelumme kanssa.

Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa Internet-palvelujen käyttämisen. Palvelussa käytetään sekä istuntokohtaisia että pysyviä evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet tallentuvat käyttäjän tietokoneelle istunnon ajaksi ja katoavat selainyhteyden päättyessä. Pysyvät evästeet tallentuvat käyttäjän tietokoneelle pitkäksi aikaa.

Evästeitä on kahta lajia: ensimmäisen osapuolen evästeitä (Yhtiöiden itse asettamat) ja kolmannen osapuolen evästeitä (Yhtiöiden yhteistyökumppaneiden asettamat). Ensimmäisen osapuolen evästeitä käytetään enimmäkseen varmistamaan sivuston ja web-analytiikan toiminta. Kolmannen osapuolen evästeillä tarkoitetaan Yhtiöiden ulkopuolisia tahoja, joiden asettamat evästeet liittyvät esimerkiksi mainos- ja seurantapalveluihin sekä chat-palveluun.

Yhtiöiden mobiilisovelluksissa on yksilöivä tunniste, jota käytetään sovelluksen käytön seuraamiseen. Yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa tunnisteen avulla. Tunniste on verrattavissa evästeeseen, ja sen avulla voidaan esimerkiksi palvelun kehittämistä varten raportoida, miten ja kuinka usein sovellusta käytetään.

Mainonnan kohdentaminen

Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun Yhtiöiden tuotteisiin ja palveluihin liittyvän mainonnan tuottamiseen Yhtiöiden omilla sekä yhteistyökumppaneiden sivuilla. Evästeiden avulla Yhtiöt voivat esimerkiksi mainostaa aiemmin katseltuja palveluita tai niihin liittyvää sisältöä tai käyttää näin saatua tietoa verkkopalvelun sisällön personointiin.

Lisäksi Yhtiöiden toimeksiannosta yhteistyökumppanit saattavat käyttää Yhtiöiden tuotteiden ja palvelujen mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista kyseisen yhteistyökumppanin sivustoilla.

Mainonnan kohdentamiseen ja tulosten seuraamiseen Yhtiöt käyttävät Adobe Target - ja Adobe Analytics -ohjelmistoja sekä Visual Website Optimizer-, Adform- ja Oracle Eloqua-työkaluja. Adoben tuottamien ohjelmistojen avulla kootaan myös tietoa ja laaditaan tilastollisia analyyseja verkkopalvelujemme käytöstä. Adoben tietosuojaseloste: http://www.adobe.com/privacy/analytics.html, Visual Website Optimizerin tietosuojaseloste: https://vwo.com/privacy-policy, Adformin tietosuojaseloste: http://site.adform.com/privacy-policy/en, Oracle Eloquan tietosuojaseloste: https://www.oracle.com/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloud-privacy-policy.html.

Oracle Eloqua -työvälineen keräämien kävijätietojen seuranta voidaan estää seuraavan linkin avulla: https://www.oracle.com/marketingcloud/opt-status.html .

Yhtiöiden mainonnan kohdentaminen voidaan estää myös seuraavan palvelun kautta: http://www.youronlinechoices.com/fi/omat-mainokset joko valitsemalla halutut ohjelmistot tai estämällä kaiken mainonnan kohdentamisen.

Mikäli Yhtiöiden Internet- tai verkkopalvelujen sivuilla vieraileva käyttäjä ei halua Yhtiöiden saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. Evästeiden poiskytkeminen saattaa kuitenkin aiheuttaa sivustojen tai niiden osien toimimattomuutta. Kirjautuminen Mandatum Lifen Verkkopalveluun edellyttää evästeiden käyttämistä.

Ohjeet evästeiden poiskytkemisestä löydät osoitteesta: http://www.aboutcookies.org/

Mobiilisovellus ML Rahat

Mandatum Lifen asiakkailla on mahdollisuus käyttää Mandatum Lifen ML Rahat sovellusta mobiililaitteissaan. Toimiakseen mobiilisovellus vaatii käyttäjältä erilaisia suostumuksia, ja käyttäjän tulee tiedostaa niiden vaikutukset yksityisyydensuojaansa.  Antamalla suostumuksensa käyttäjä sallii myös mobiililaitteen järjestelmän tuottajan ja Mandatum Lifen käsitellä käyttäjän henkilötietoja ja tarjota mobiilisovellukseen toiminnallisuuksia, jotka on kuvattu mobiilisovelluksen kuvauksessa sovelluksen latauksen yhteydessä.

Ilmoitukset käyttäjän mobiililaitteeseen toimitetaan Applen, Googlen tai Microsoftin palvelun kautta. Ilmoituksissa kerrotaan, että käyttäjä on saanut Mandatum Lifesta viestin yksilöimättä tarkemmin sen sisältöä. Mandatum Lifesta riippumattomista syistä ilmoituksen sisältö ja käyttäjätiedot saattavat joutua ulkopuolisten tai palveluntarjoajan (Googlen, Applen tai Microsoftin) saataville tai viesti saattaa jäädä kokonaan toimittamatta. Mikäli käyttäjä myöhemmin haluaa estää mobiilisovelluksen toimintoja (esim. push-ilmoituksia), käyttäjän on kytkettävä kyseiset toiminnot pois päältä mobiililaitteen asetusten kautta. Lisää tietoa ML Rahat tietoturvasta ja käytöstä löydät yhtiön Internet-sivuilta.

Puheluiden tallennus

Tallennamme osan asiakaspuheluistamme ja käymistämme chat-keskusteluista varmistaaksemme ja kehittääksemme asiakaspalvelun laatua. Käytämme tallenteita ja chat-keskustelulokeja henkilöstön valmennus- ja koulutustehtävissä. Tallenteita ja lokeja saavat käsitellä ainoastaan siihen oikeutetut henkilöt ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Yhteydenotto

Mikäli tarvitset lisätietoja henkilötietojen käsittelystä, ota yhteyttä:

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Käyntiosoite: Bulevardi 56, 00120 Helsinki
Postiosoite: PL 627, 00101 HELSINKI
Puhelin: 010 515 225

Asiakaspalvelun yhteystiedot

Soita 0200 31100 (pvm/mpm) maanantaista torstaihin klo 8–18 ja perjantaisin klo 8–17.

Päivitetty 7.12.2017.