Hae henkivakuutuskorvausta

Hae korvausta oheisella lomakkeella. Asiakkaanamme voit lähettää sen meille liitteineen verkkopalvelussa viestillä.

Näin haet henkivakuutuskorvausta

1. Täytä oheinen korvaushakemus kuolemantapauksessa -lomake.

2. Tallenna hakemus tietokoneellesi, jos lähetät sen meille mieluiten verkkopalvelumme kautta. Vaihtoehtoisesti voit tulostaa hakemuksen, jos lähetät sen mieluiten postitse.

3. Liitä korvaushakemukseen seuraavat liitteet:

  • sukuselvitys vakuutetusta 15 ikävuodesta alkaen (sama kuin perunkirjoitukseen)
  • edunsaajien virkatodistukset
  • kopio henkilöllisyyden todentavasta asiakirjasta jokaiselta edunsaajalta ja alaikäisen edunsaajan huoltajilta (passi, henkilöllisyystodistus tai ajokortti)
  • jos yritys on edunsaajana, jäljennös kaupparekisteriotteesta (ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi)
  • tapaturmavakuutuksen ollessa kyseessä tarvitaan lisäksi lopullinen kuolinsyytodistus.

4. Kirjaudu verkkopalveluun ja lähetä korvaushakemus liitteineen meille viestillä.

5. Jos palautat korvaushakemuksen postitse, lähetä se postimerkillä varustettuna osoitteeseen:

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö / Kaleva
Asiakasposti / 2011
Kalevantie 3
20520 Turku

Henkivakuutuskorvauksen maksaminen

Korvaussumma maksetaan edunsaajamääräyksen mukaisesti kunkin edunsaajan ilmoittamalle pankkitilille tai haluttaessa edunsaajien allekirjoittaman valtakirjan mukaisesti.

Vajaavaltaisen edunsaajan korvaus maksetaan hänen edunvalvojansa ilmoittamalle tilille. Tieto maksetusta korvauksesta lähetetään maistraatille.

Edunsaaja voi halutessaan myös ohjata koko korvaussumman tai osan siitä sijoitusvakuutukseen. Lisätietoa sijoitusvakuutuksista saat soittamalla asiakaspalveluumme.

Todistus perunkirjoitusta varten

Erillistä saldotodistusta ei tarvita, koska korvauspäätöksellä ilmenevät kaikki ne tiedot, jotka tulee ilmoittaa perukirjan lisätiedoissa. Näitä ovat:

  • vakuutetun nimi
  • sopimusnumero
  • henkivakuutuskorvauksen kokonaismäärä ja
  • edunsaajat

Henkivakuutuskorvauksen verotus

Kuolemantapauksen perusteella lähiomaisille maksettavat henkivakuutuskorvaukset kuuluvat perintöverotuksen piiriin. Veron määrä on enintään 19 %. Henkivakuutuskorvausten verotusta koskee siirtymäaika 31.12.2017 asti ja siten vuoden 2017 aikana sattuneen kuolemantapauksen johdosta lähiomaisille maksetut henkivakuutuskorvaukset ovat perintöverotuksessa verovapaata tuloa 35 000 euroon asti ja puolisolle verovapaata on puolet tai vähintään 35 000 euroa korvauksen määrästä.

Henkivakuutuskorvausten verohuojennukset lähiomaisille poistuvat kokonaan 1.1.2018. Verotuksen muutoksesta huolimatta vakuutussopimuksen sisältö säilyy muutoin ennallaan.

Muiden kuin lähiomaisten osalta verotus säilyy ennallaan ja siten korvaukset ovat kokonaisuudessaan veronalaista pääomatuloa. Pääomatuloverokanta on 30 % ja siltä osin kuin pääomatulot ylittävät 30 000 euroa 34 %.

Henkivakuutuskorvauksen merkitseminen perunkirjaan

Henkivakuutuskorvaukset tulee merkitä perukirjaan kohtaan lisätietoja. Henkivakuutuskorvausta ei kuulu merkitä vainajan varoihin, jos vakuutuksessa on voimassaoleva edunsaajamääräys. Vain jos edunsaajana on kuolinpesä, henkivakuutuskorvaus merkitään vainajan varoihin.

Muutokset verotuksessa ja lisätietoa siirtymäajasta

Henkivakuutuskorvausten verohuojennukset lähiomaisille poistuvat vuoden 2018 alussa. Uusi laki tuli voimaan 1.1.2017, mutta vuoden siirtymäajasta johtuen uutta lainsäädäntöä sovelletaan vasta 1.1.2018 alkaen. Tähän asti lähiomaiselle maksettava henkivakuutuskorvaus on ollut veroton 35 000 euroon asti. Puolisolle maksettavasta korvauksesta verotonta on ollut puolet tai kuitenkin vähintään 35 000 euroa. Vapaaosan ylittävä osuus on kuulunut perintöverotuksen piiriin.

Lakia koskevasta siirtymäajasta johtuen vuoden 2017 aikana sattuneen kuolemantapauksen johdosta lähiomaisille maksetut henkivakuutuskorvaukset ovat edelleen osittain verovapaita kuten vuonna 2016. 

1.1.2018 alkaen sattuneen kuolemantapauksen johdosta lähiomaisille maksettavat henkivakuutuskorvaukset kuuluvat kokonaan perintöverotuksen piiriin.

Henkivakuutuskorvauksen edunsaaja

Omaiset

Vakuutussumma maksetaan puoliksi puolisolle ja perintökaaressa tarkoitetuille perillisille. Jos rintaperillisiä ei ole, saa puoliso yksin vakuutuskorvauksen. Jos puolisoa ei ole, perilliset saavat vakuutuskorvauksen. Liitteeksi tarvitaan kopio sukuselvityksestä eli katkeamaton virkatodistusketju vakuutetusta edunsaajaan 15-vuotiaasta lähtien tai kopio perukirjasta, josta ilmenee kuolinpesän osakkaat.

Lapset

Henkivakuutuskorvaus jaetaan tasan rintaperillisten kesken. Liitteeksi tarvitaan katkeamaton virkatodistusketju vakuutetusta 15-vuotiaasta lähtien ja lapsista virkatodistukset.

Puoliso

Liitteeksi tarvitaan virkatodistus, josta ilmenee vakuutetun avioliittotiedot.

Kuolinpesä

Henkivakuutuskorvaus maksetaan kuolinpesälle ja jaetaan sieltä samoin perustein kuin muukin perintö. Henkivakuutuskorvaus tulee tällöin osaksi pesän varoja ja näin ollen jaettavaksi myös mahdollisille velkojille. Liitteeksi tarvitaan virkatodistuksilla osoitettu selvitys korvaushakemuksen allekirjoittajan osakasasemasta ja selvitys siitä, että korvausta haetaan kuolinpesän tilille (esim. kopio tiliotteesta).

Nimeltä mainitut edunsaajat

Henkivakuutuskorvaus maksetaan pääluvun mukaan tasan nimetyille edunsaajille. Jos joku nimetyistä edunsaajista on kuollut ennen edunjättäjää, jaetaan hänen osalleen tuleva korvaus pääsääntöisesti tasan muille nimetyille edunsaajille. Liitteeksi tarvitaan edunsaajan virkatodistukset, joista vakuutetun ja edunsaajan välinen sukulaisuussuhde ilmenee.

Lapset ja lapsenlapset

Henkivakuutuskorvaus jaetaan vakuutetun kuollessa elossa olevien lasten ja lastenlasten kesken pääluvun mukaisesti. Liitteeksi tarvitaan virkatodistukset vakuutetusta ja lapsista, kuten kohdassa "lapset "on kerrottu, tai sukuselvitysjäljennös.

Lähetä viesti

Asiakkaanamme asioit helposti ja turvallisesti lähettämällä meille viestin verkkopalvelussamme

Soita

Asiakaspalvelumme palvelee numerossa

0200 31100
(pvm/mpm) ma-to 8-18, pe 8-17

Jätä soittopyyntö

Lähetä yhteystietosi, niin soitamme sinulle.

Täydennä tietosi niin olemme sinuun yhteydessä. Jos toivot yhteydenottoa ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla, kerrothan toiveesi Lisätietoa-kentässä. Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Kirjaudu verkkopalveluun »

*
* Pakollinen kenttä

Tilaa Sijoittajakirje

Missä mennään? Pidä itsesi ajan tasalla markkinoiden menosta.