Arvonnan säännöt

1. Arvonnan järjestäjä

MANDATUM LIFE PALVELUT OY
Y-tunnus 2614680-9

Postiosoite PL 1210, 00101 HELSINKI

Myöhemmin tässä tekstissä "Arvonnan järjestäjä" tai ”Järjestäjä”.

2. Kampanja-aika
4.3.–31.3.2019

3. Arvontaan osallistuminen ja osallistumiskelpoisuus

Arvontaan osallistuvat kaikki palkkio- ja henkilöstörahastojen jäsenten verkkopalveluun kirjautuneet henkilöt. Osallistuminen arvontaan alkaa 4.3.2019 ja päättyy 31.3.2019. Osallistumista arvontaan ei hyväksytä kampanja-ajan päättymisen jälkeen.

Mandatum Life -konsernin työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään tai yhteistyötahoilla, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa, ei ole oikeutta osallistua arvontaan. Arvonnan voittajaksi voidaan valita vain täysi-ikäinen henkilö.

Sosiaalisen median kanavat eivät sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa millään tavalla eikä kampanja liity mitenkään sosiaalisen median kanaviin.

4. Palkinnon arvonta-aika ja voittajalle ilmoittaminen

Arvontapalkinto arvotaan 8.4.2019 kaikkien osallistuneiden kesken. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Järjestäjä sopii voittajan kanssa palkinnon järjestelyistä. Ellei voittajaa viiden päivän aikana tavoiteta, Järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja.

5. Palkinto

Palkinto sisältää 500 euron arvoisen matkalahjakortin, joita arvotaan kaksi kappaletta. Palkinnon käytännön järjestelyistä sovitaan voittajan kanssa erikseen.

6. Palkinnon luovutus

Voittajalle ilmoitetaan ja häneltä pyydetään yhteystiedot henkilökohtaisesti. Mandatum Life ei luovuta kampanjan kautta saatuja henkilötietoja kolmansille osapuolille. Voittajan nimi julkaistaan Mandatum Lifen verkkosivuilla sekä muilla markkinointikanavilla, mikäli voittaja antaa siihen luvan.

7. Palkintoon liittyvät ehdot

a) Sama henkilö ei voi osallistua arvontaan useaan kertaan kampanjan aikana.

b) Palkinnon lunastuksen on tapahduttava vuoden 2019 aikana.

c) Palkintoa ei voi vaihtaa tai muuttaa rahaksi.

d) Voittaja vastaa kaikista voiton hyväksymiseen ja sen toteuttamiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

8. Järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjän vastuu osanottajaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon. Järjestäjä vastaa arpajaisverosta.

9. Säännöt koskevat kaikkia osallistujia

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin mahdollisten esteiden sattuessa. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee arvonnan järjestäjä.