Hyvä palkitsemiskokemus takaa vaikuttavuuden

Teoria ja käytäntö eivät aina kohtaa organisaatioiden arjessa. Palkitseminen on kannustavaa silloin, kun käytössä olevat palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmät tunnetaan ja niitä sovelletaan suunnitellusti. Hyvän palkitsemiskokemuksen syntyminen edellyttää, että palkitseminen koetaan oikeudenmukaiseksi.

Tarjoamme asiakkaillemme koulutuksia ja valmennusta palkitsemisen suunnitteluun ja käytännön toteututtamiseen. Toimivan tulospalkkiojärjestelmän rakentaminen ja palkitsemisesta viestimisen sudenkuopat ovat esimerkkejä haasteista, joihin asiakkaamme ovat kaivanneet valmennusta.

Tarjoamamme koulutukset räätälöidään aina organisaatiosi tilanteeseen ja tavoitteisiin. Suunnittelemme koulutuksia niin henkilöstöhallinnon kuin johdon, esimiesten ja koko henkilöstön tarpeisiin.

Alla on esimerkkejä tarjoamistamme koulutuksista. Olethan yhteydessä, jotta voimme auttaa myös sinun organisaatiotasi.

Avaimet toimivaan tulospalkitsemiseen

Minkälainen on toimiva tulospalkitsemisjärjestelmä ja miten sellainen rakennetaan?

Henkilöstön onnistunut palkitseminen ei edellytä monimutkaisia palkitsemisrakenteita tai poikkeuksellisia etuja. Avain toimivaan tulospalkitsemiseen on hyvin suunniteltu, läpinäkyvä ja käytännön arkeen soveltuva palkitsemismalli. Palkitsemisen vaikuttavuutta parannetaan selkeällä ja kattavalla viestinnällä henkilöstölle. Avullamme luot yrityksellesi toimivan ja tehokkaan tulospalkitsemisjärjestelmän, josta sekä työnantaja että työntekijä hyötyvät.

Organisaatiosi pääsee vauhtiin tulospalkkiomallin suunnittelussa johdolle räätälöidyn valmennuksemme avulla. Valmennuksesta saat kattavan tietopohjan lisäksi käsityksen tulospalkitsemisen mahdollisuuksista ja soveltuvuudesta eri tilanteisiin.

Autamme yritystäsi myös luomaan tulospalkitsemisjärjestelmään taloudellisesti järkevät reunaehdot ja kerromme tulospalkitsemisen käytännöistä toimialallasi.

Valmennuksesta yrityksesi avainhenkilöt saavat tarvittavat tiedot, käytännön askelmerkit sekä konkreettisia neuvoja onnistuneen tulospalkitsemisjärjestelmän rakentamiseen.

Valmennuksessa käydään läpi muun muassa

 • Miten tulospalkitsemisjärjestelmän laatimisessa kannattaa edetä?
 • Miten henkilöstölle asetetaan onnistuneet tavoitteet ja mittarit?
 • Miten mallista tehdään helposti viestittävä?

Jotta palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmä koetaan oikeudenmukaiseksi, työntekijän on tärkeä ymmärtää mistä oma palkka ja muut palkitsemisen tavat muodostuvat ja miksi. Tällä on myös merkittävä vaikutus työtyytyväisyyteen ja työhyvinvointiin.

Olennaista ei ole vain se mitä palkkauksesta ja palkitsemisesta kerrotaan, vaan myös se miten niistä kerrotaan.

Organisaation riittävä ja oikea-aikainen viestintä palkka- ja palkitsemisjärjestelmistä on siksi ensisijaisen tärkeää.

Saat meiltä tukea ja valmennusta organisaatiosi palkitsemisviestinnän parantamiseksi. Koulutus voidaan suunnata koko henkilöstölle tai esimerkiksi palkitsemisjärjestelmiä soveltaville esimiehille.

Palkitsemisen onnistumisessa johtamisella on keskeinen rooli. Organisaation johdolle ja esimiehille suunnatut koulutuksemme antavat teorian lisäksi käytännön työkaluja palkitsemiseen ja johtamiseen.

Olemme järjestäneet koulutuksia muun muassa seuraavista teemoista:

 • Palkitseminen osana strategista johtamista
 • Palkitsemistapojen kokonaisuus
 • Palkkausjärjestelmän toimivuuden arvioiminen
 • Oikeudenmukaisuus palkitsemisen voimana – onnistuneen palkitsemisjärjestelmän keskeisiä elementtejä
 • Palkkavaaka-koulutukset
 • Henkilöstön motivoiminen ilman palkitsemista – onko sisäistä motivaatiota olemassa?
 • Kehityskeskustelu vai palkkakeskustelu – mikä meni pieleen?
 • Työntekijän suoriutumisen arviointi