Palkkiorahasto on arvokas henkilöstöetu
Palkkiorahaston käyttäjien mielestä rahasto tarjoaa työntekijälle hyvän välineen säästämiseen. Sen hyötyinä ovat myös ammattimainen sijoitustoiminta ja suuremmat palkkiot.

Varmista, että investointisi henkilöstöön kannattaa

Investoinnit henkilöstöön tulevat kalliiksi, jos niillä ei saavuteta haluttuja tuloksia. Palkitseminen on vain kuluerä, jos se ei motivoi työntekijää, ohjaa toimintaa kohti organisaation tavoitteita ja vaikuta toivotulla tavalla. Myös henkilöstöedut menevät hukkaan, jos työntekijä ei ymmärrä niiden arvoa tai edes tiedä niiden olemassaolosta.

Avullamme varmistat, että investointisi henkilöstöön kannattaa. Tarjoamme kattavat palvelut organisaation osaamispääoman hallintaan: henkilöstön tehokkaaseen palkitsemiseen, eläkeaikaan varautumiseen, työkyvyn ylläpitoon ja henkilöstöriskeihin varautumiseen. Saat meiltä lisäksi varainhoitoa ja palveluita kansainvälisen yrityksen tarpeisiin. Tarjoamme myös palvelut yritysten ja yhteisöjen eläkeasioiden hoitamiseen sekä eläkekassojen ja -säätiöiden perustamiseen ja hallinnointiin.

Palkitseminen

Toimivalla palkitsemisella on merkittävä vaikutus yrityksen tai organisaation tuottavuuteen: palkitseminen ohjaa työskentelyä oikeaan suuntaan, kun se tukee yrityksen tavoitteita ja henkilöstö kokee sen motivoivaksi. Avullamme varmistat, että palkitseminen tukee yrityksen strategiaa ja tavoitteita, käytännön vaikutukset ovat halutunlaisia ja saat investoinnistasi kaiken hyödyn irti.

Tarjoamme liiketoimintasi tueksi Suomen kattavimmat palkitsemisen asiantuntijapalvelut sekä laajan valikoiman ratkaisuja palkitsemisen toteuttamiseen.

Eläke

Avullamme täydennät työntekijöiden eläketurvaa parhaalla mahdollisella tavalla. Saat myös apua ikäohjelmien rakentamiseen.

Yhdessä tytäryhtiömme Innovan kanssa tarjoamme lisäksi kattavat palvelut yritysten ja yhteisöjen eläkeasioiden hoitamiseen sekä eläkekassojen ja -säätiöiden perustamiseen, hallinnointiin sekä raportointiin liittyen.

Palvelumme

Henkilöstöriskien hallinta

Hyödynnä alan parasta asiantuntemusta henkilöstöriskien hallinnassa. Ratkaisujemme avulla täydennät henkilöstösi lakisääteistä vakuutusturvaa tai varaudut rekrytoinnin kustannuksiin.

Varainhoito

Tarjoamme varainhoitoa yrityksille. Palvelumme räätälöidään aina yrityksen tavoitteiden ja halutun riskitason sekä sijoitettavan summan perusteella.

Kansainväliset palvelut

Autamme kansainvälisen yrityksen henkilövakuuttamisen suunnittelussa. Kansainvälisten yhteistyökumppaniemme avulla pystymme tarjoamaan henkilövakuutuspalveluita ympäri maailman.

Kirjanpitopalvelut

Tytäryhtiömme Innova tarjoaa kirjanpitopalveluita henkilöstörahastoille, eläkesäätiöille ja -kassoille sekä huolehtii sairauskassojen kirjanpidosta.