Oletko turvannut rekrytointisi?

Investointisuojan avulla yritys kattaa työntekijän menettämisestä aiheutuvat kulut ja sitouttaa osaavat tekijät.

Epäonnistunut rekrytointi voi olla merkittävä kustannus yritykselle. Rekrytoinnista, palkkaamisesta ja perehdyttämisestä aiheutuu jo itsessään huomattavia kustannuksia – puhumattakaan siitä, että työntekijä lähtee ennen kuin hänestä on tullut tuottava osaaja yritykselle.

Investointisuoja toteutetaan yrityksen ottamalla ryhmäeläkevakuutuksella ja henkilöriskivakuutuksella, jossa edunsaajana on yritys.

Käytännössä työntekijä kerryttää osaltaan eläkevakuutustaan työskentelemällä yrityksessä, mikä sitouttaa häntä yrityksen palvelukseen.

Jos työntekijä irtisanoutuu tai hänet irtisanotaan muusta kuin tuotannollisesta tai taloudellisesta syystä ennen määräaikaa, yritys saa eläkevakuutuksen säästöt kattamaan esimerkiksi tulevan rekrytoinnin kuluja. Yritys saa eläkevakuutuksen säästöt myös siinä tapauksessa, että työntekijä menehtyy tai joutuu pysyvästi työkyvyttömäksi.

Investointisuoja voidaan rakentaa henkilöstöryhmästä riippuen erikseen esimerkiksi johdolle, avainhenkilöille ja muulle henkilöstölle.

Hyödyt yritykselle:

  • Valitut henkilöt voidaan sitouttaa yritykseen määritellyksi ajaksi.
  • Kattaa työntekijän työpanoksen menettämisestä ja uuden työntekijän rekrytoinnista aiheutuneita kustannuksia.
  • Tukee yrityksen strategiaa ja tavoitteita helpottamalla osaajien sitoutumista ja rekrytointia.
  • Varmistaa työntekijän työpanoksen.
  • Toimii lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Hyödyt työntekijälle:

  • Taloudellisesti mielekäs tapa eläketurvan täydentämiseen yrityksen kautta.
  • Sitoutumisesta on etua työntekijälle erityisesti pitkällä tähtäimellä.