Tuntemalla asiakkaamme olemme luotettava kumppani

Meillä on lakisääteinen velvollisuus tunnistaa asiakkaamme. Käsittelemme antamaasi tietoa ehdottoman luottamuksellisesti.

Asiakkaan tunteminen ja tunnistaminen – miksi kysymme?

Finanssialan toimijana Mandatum Lifella on lakisääteinen velvollisuus tunnistaa ja tuntea asiakkaansa. Ajantasaisten henkilötietojen lisäksi vakuutusyhtiöllä tulee olla riittävät tiedot muun muassa asiakkaan toiminnasta, taloudellisesta asemasta, palvelujen käyttötarkoituksesta ja varojen alkuperästä. Lisäksi Mandatum Lifen tulee tietää, missä maassa/maissa asiakas on yleisesti verovelvollinen.

Mandatum Lifen tulee myös selvittää, onko asiakas poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani.

Nämä velvollisuudet perustuvat lainsäädäntöön, jolla muun muassa pyritään ehkäisemään rahanpesua, terrorismin rahoittamista ja taloudellista rikollisuutta. Tunnistamalla ja tuntemalla asiakkaamme olemme luotettava kumppani asiakkaillemme.

Kysymme asiakkuustietojasi sekä asiakassuhteen alkaessa että säännöllisesti asiakkuuden aikana. Antaessasi meille pyytämämme tiedot tuet rikollisuuden vastaista työtämme ja kannat omalta osaltasi yhteiskuntavastuuta.

Kaikkia antamiasi tietoja käsitellään luottamuksellisesti vakuutussalaisuutta noudattaen. Lue lisää asiakastietojen käsittelystä Mandatum Lifessa täältä.

Asiakastiedot-kirje – mistä on kyse?

  • Miksi: Päivitämme lakisääteisiä asiakastietoja ja siksi lähetämme touko-kesäkuun aikana kirjeitä tietojen keräämiseksi
  • Miten: Helpointa on päivittää tiedot verkkopalvelussamme, jonne pääset kirjautumalla omilla verkkopankkitunnuksillasi. Kysely aukeaa automaattisesti kirjauduttuasi palveluun. Halutessasi voit myös tulostaa tältä sivulta löytyvän lomakkeen » ja lähettää sen lomakkeella mainittuun osoitteeseen. Liitäthän tällöin mukaan myös kopion henkilöllisyytesi todentavasta, voimassaolevasta asiakirjasta kuten passista, ajokortista tai henkilökortista. Mikäli sait kirjeen mukana lomakkeen, täytä lomake kirjeessä ohjeistetulla tavalla.
  • Milloin: Pyydämme antamaan tiedot kesäkuun aikana.
  • Huomioithan, että saatat saada kirjeen asiakastietojen keräämiseksi esimerkiksi nykyisen tai entisen työnantajasi ottaman vakuutuksen vuoksi.
  • Saitko kirjeen myös viime vuonna? Mandatum Lifella on velvollisuus pyytää puuttuvat tiedot vuosittain.

Miksi minulta kysytään henkilötietoja, kuten syntymäpaikkaa tai kansalaisuutta?

Miksi minulta kysytään henkilötietoja, kuten syntymäpaikkaa tai kansalaisuutta?

Henkivakuutusyhtiöllä on aina velvollisuus tuntea asiakkaansa. Kysymme monenlaisia kysymyksiä palvellaksemme sinua paremmin, mutta tuntemalla asiakkaamme täytämme myös lakisääteisiä velvollisuuksiamme. Olemme velvollisia kysymään esimerkiksi asiakkaan nimeä, syntymäpaikkaa, henkilötunnusta, osoitetta ja muita yhteystietoja.

Miksi varojen alkuperällä on merkitystä?

Lainsäädännöllä pyritään varmistamaan, ettei rikollista alkuperää olevia varoja voida muuntaa (”pestä”) näyttämään sille, että ne olisi saatu laillisista lähteistä kuten sijoitustoiminnasta. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskeva lainsäädäntö edellyttää, että tiedämme, mistä asiakkaan varat ovat peräisin.

Miksi verotusmaata kysytään?

Suomea sitovan kansainvälisen verolainsäädännön (FATCA, CRS ja DAC2) mukaan Mandatum Lifen tulee tietää missä maassa/maissa asiakas on yleisesti verovelvollinen, eli mikä on asiakkaan verotuksellinen asuinvaltio. Henkilön yleinen verovelvollisuus määräytyy yleensä pääasiallisen asumisen tai vastaavan oleskelun perusteella. Verovelvollisuuden selvittämisen taustalla on kansainvälinen verolainsäädäntö.

Miksi poliittisella vaikutusvallalla on merkitystä?

Mandatum Lifella on velvollisuus selvittää, onko asiakas poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö. Tällaisessa asemassa olevalla henkilöllä on lainsäätäjän näkökulmasta poikkeuksellinen mahdollisuus esimerkiksi lahjusten vastaanottoon. Poliittisesti vaikutusvaltaisina pidetään Suomessa tai ulkomailla merkittävissä tehtävissä toimivia henkilöitä ja heidän läheisiään.

Poliittisesti vaikutusvaltaisena henkilönä pidetään:
• valtionpäämiehiä, ministereitä, kansanedustajia tai poliittisen puolueen hallintoelimen jäseniä
• ylimmän tuomioistuimen, perustuslaki- tai tilintarkastustuomioistuimen, vastaavan oikeuselimen tai valtiontalouden varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäseniä
• puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluvia upseereita
• valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen tai keskuspankin johtokunnan jäseniä
• kansainvälisen yhteisön johtajia tai hallituksen jäseniä
• suurlähettiläitä tai asiainhoitajia

Henkilö on poliittisesti vaikutusvaltainen silloin, kun hän on tai on ollut vuoden sisällä merkittävässä julkisessa tehtävässä. Myös poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön lähipiiriin kuuluvia (esim. aviopuoliso, lapset, vanhemmat, yhtiökumppanit) pidetään poliittisesti vaikutusvaltaisina.

Miksi minun pitää toimittaa kopio ajokortistani tai passistani?
Jotta voimme taata turvallisen asioinnin kanssamme, todennamme asiakkaan henkilöllisyyden asiakassuhteen aikana eri asiakaspalvelutilanteissa. Aina asiakkaan tietoja käsitellessämme varmistamme, että asiakkaan antamia tietoja käsitellään asianmukaisesti ja turvallisesti, eikä niitä päädy ulkopuolisille.
Asiakkaan henkilöllisyys varmennetaan virallisen henkilöllisyystodistuksen avulla.
Hyväksymme seuraavat henkilöllisyystodistukset:

  • passi
  • Suomen poliisin myöntämä henkilöllisyystodistus
  • 1.10.1990 jälkeen myönnetty ajokortti.

Henkilöllisyystodistuksen tulee olla voimassa ja ehjä.

Voit asioida turvallisesti myös kirjautumalla pankkitunnuksillasi verkkopalveluumme osoitteessa www.mandatumlife.fi. Verkkopalvelussa voit muun muassa lähettää meille viestejä Viestit-sivulla tai päivittää omia tietojasi Omat tiedot -sivulla. Jos tietosi vaativat päivittämistä, kirjautumisen yhteydessä avautuu lyhyt asiakastietokysely. Kyselyn täyttämällä pääset jatkamaan asiointia verkkopalvelussamme. Verkkopalvelumme toimii kaikkien pankkien verkkopankkitunnuksilla.

Mikä on verotunniste, onko se pakko antaa?

Jokaisella maalla on oma verotunnistekäytäntönsä, jolla maan verottaja tunnistaa verovelvollisensa. Suomessa yksityishenkilön verotunnisteena toimii henkilötunnus. Useimmilla mailla on erillinen verotunniste, mutta jotkut maat saattavat käyttää monien tunnisteiden yhdistelmää identifioidakseen verovelvollisen (esim. Ranska). Jos asiakas on yleisesti verovelvollinen johonkin toiseen valtioon ja hänelle on annettu kyseisen valtion verotunniste, tulee se ilmoittaa Mandatum Lifelle. Tiedon omasta verotunnisteestaan saa kyseisen maan veroviranomaiselta.

Mistä saan lisätietoja?

Mikäli sinulla on asiakkaan tuntemiseen liittyviä kysymyksiä, katso alla oleva Q & A tai ota yhteyttä Mandatum Lifen asiakaspalveluun p. 0200 31100.

Mandatum Life ei voi antaa veroneuvontaa. Mikäli et tiedä mihin valtioon olet yleisesti verovelvollinen tai sinulla on verotukseen liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä veroasiantuntijaan tai hae tietoa Verohallinnon sivuilta www.vero.fi (kirjoita hakusanaksi FATCA,CRS tai DAC2) tai Yhdysvaltojen veroviranomaisen sivuilta www.irs.gov.

Lisätietoja asiakkaan tuntemisesta muualla

Finanssivalvonta »

Usein kysytyt kysymykset

Mitä tapahtuu jos en anna teille tietojani?

Mikäli emme saa tietoja, joudumme käymään nämä tapaukset läpi tapauskohtaisesti.

Onko Mandatum Life ainoa finanssialan toimija, joka pyytää tietoja?

Ei. Kaikkien finanssilaitosten tulee noudattaa lainsäädännön vaatimuksia. Eri finanssilaitoksilla saattaa kuitenkin olla erilaisia käytäntöjä tietojen saamiseksi.

Mistä tiedän, mihin maahan olen yleisesti verovelvollinen?

Henkilön yleinen verovelvollisuus määräytyy yleensä pääasiallisen asumisen tai vastaavan oleskelun perusteella.

Verovelvollisuus Yhdysvaltoihin voi syntyä mm. USA:n kansalaisuuden (ml. kaksoiskansalaisuus), oleskeluluvan tai pysyvän asuinpaikan perusteella.

Pelkkä osakkeiden tai kiinteistöjen omistus ulkomailla ei pääsääntöisesti vielä saa aikaan yleisestä verovelvollisuutta kyseiseen valtioon.

Minulla ei ole asiakkuutta Mandatum Lifessa. Miksi pyydätte tietojani?

Mikäli esimerkiksi nykyinen tai entinen työnantajasi on ottanut vakuutuksen, olet lainsäädännön näkökulmastavakuutuksen edunsaajana Mandatum Lifen asiakas ja Mandatum Lifella on velvollisuus tuntea sinut.

Tunnistaminen

Yritysasiakas tunnistetaan luotettavasta lähteestä olevasta asiakirjasta, kuten kaupparekisteriotteesta. Lisäksi todennetaan yrityksen edustajan/edustajien henkilöllisyys. Hyväksymämme henkilöllisyystodistukset ovat passi, Suomen poliisin myöntämä henkilöllisyystodistus sekä 1.10.1990 jälkeen myönnetty ajokortti.

Verovelvollisuus

Veroraportointilainsäädännön johdosta kysymme yrityksen verovelvollisuutta ulkomailla (verotuksellista asuinvaltiota) ja mahdollista ulkomaista verotunnistenumeroa, mikäli maa on jokin muu kuin Suomi. Suomessa yritysten verotunnisteena toimii y-tunnus. Mikäli on epäselvää, missä maissa yritys on verovelvollinen, pyydämme kääntymään Verohallinnon tai verokonsultin puoleen.

Omistus ja tosiasialliset edunsaajat

Mandatum Lifella tulee olla riittävät tiedot mm. yrityksen omistajista, liiketoiminnan luonteesta ja laajuudesta.

Lisäksi Mandatum Lifen tulee tunnistaa yritysasiakkaiden tosiasialliset edunsaajat, eli ne yksityishenkilöt, jotka omistavat yrityksestä vähintään 25 % tai muutoin käyttävät yrityksessä määräysvaltaa.

Tosiasiallisilta edunsaajilta tarvitsemme samat tiedot kuin henkilöasiakkailta (pl. varojen alkuperä). Lainsäädäntö edellyttää, että finanssilaitosten tulee selvittää, onko asiakas poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani. Yritysasiakkaidemme osalta tämä tarkoittaa sen selvittämistä, onko yrityksen omistajissa tai edustajissa poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä sellaisessa asemassa, että se tulee huomioida yrityksen asioinnissa.

Mikäli Mandatum Life ei saa kaikkia tarvittavia tai riittäviä tietoja asiakkuuden avaamisen tai liiketoimen suorittamisen tueksi, tulee sen lain mukaan kieltäytyä asiakassuhteen avaamisesta tai liiketoimen suorittamisesta.

Kaikkia asiakkaan antamia tietoja ja asiakirjoja käsitellään luottamuksellisesti vakuutussalaisuutta ja henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä noudattaen.

Usein kysytyt kysymykset

Yritykselläni on toimintaa Suomen lisäksi myös Ruotsissa ja Norjassa. Merkitsenkö verotusmaaksi kaikki kolme?

Pelkästään se, että yhtiöllä on toimintaa muualla kuin Suomessa ei vielä tarkoita sitä, että se olisi yleisesti verovelvollinen näissä muissa valtioissa. Yhtiö on lähtökohtaisesti Suomessa verovelvollinen, kun se on rekisteröity Suomessa tai perustettu Suomen lainsäädännön mukaan. Jos olet epävarma yrityksesi verovelvollisuudesta, suosittelemme kääntymään Verohallinnon tai verokonsultin puoleen.

Mistä saan lisätietoja?

Mikäli sinulla on FATCAan liittyviä kysymyksiä, katso alla oleva Q & A tai ota yhteyttä Mandatum Lifen asiakaspalveluun p. 0200 31100.

Mandatum Life ei voi antaa FATCAa ja CRS:ää koskevaa veroneuvontaa. Mikäli sinulla on verotukseen liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä veroasiantuntijaan tai hae tietoa Verohallinnon sivuilta www.vero.fi (kirjoita hakusanaksi FATCA tai CRS) tai Yhdysvaltojen veroviranomaisen sivuilta www.irs.gov.

 

Lisätietoja asiakkaan tuntemisesta muualla

Lähetä viesti

Asiakkaanamme asioit helposti ja turvallisesti lähettämällä meille viestin verkkopalvelussamme

Soita

Asiakaspalvelumme palvelee numerossa

0200 31100
(pvm/mpm) ma-to 8-18, pe 8-17

Soita

Yritysasiakkaidemme asiakaspalvelu palvelee numerossa

0200 31190
(pvm/mpm) ma-pe 8-17

Jätä soittopyyntö

Lähetä yhteystietosi, niin soitamme sinulle.

Täydennä tietosi niin olemme sinuun yhteydessä. Jos toivot yhteydenottoa ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla, kerrothan toiveesi Lisätietoa-kentässä. Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Kirjaudu verkkopalveluun »

*
* Pakollinen kenttä