Arvonnan säännöt

1. Arvonnan järjestäjä
MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ
Postiosoite PL 627, 00101 HELSINKI

Myöhemmin tässä tekstissä "Arvonnan järjestäjä".

2. Kampanja-aika

17.12.2014-28.2.2015

3. Arvontaan osallistuminen ja osallistumiskelpoisuus
Osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun ostamista tai tilaamista.
Arvontaan voivat osallistua kaikki kampanja-aikana yrityksen Paremmasta suunnitelmasta yhteydenottopyynnön jättäneet henkilöt. Mandatum Life konsernin työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa, ei ole oikeutta osallistua arvontaa.

4. Palkinto

Palkintona arvotaan viisi (5) kappaletta 100 euron lahjakortteja Royal Ravintoloiden ravintolaan.

5. Arvonnan aika ja palkinnon luovutus/julkisuus
Arvonnan järjestäjä arpoo osallistuneiden kesken voittajan 9.3.2015. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Arvonnan järjestäjä voi julkaista voittajan nimen.

6. Palkintoon liittyvät ehdot
a) Arvontaan voi osallistua vain kerran.
b) Palkinnon lunastuksen on tapahduttava kuuden kuukauden sisällä siitä päivästä, kun voittaja on saanut tiedon voitostaan.
c) Palkintoa ei voi vaihtaa tai muuttaa rahaksi.
d) Arvonnan järjestäjä vastaa arpajaisverosta.
e) Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen ja sen toteuttamiseen liittyvistä kustannuksista.

7. Järjestäjän vastuu
Arvonnan järjestäjän vastuu osanottajaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon.

8. Säännöt koskevat kaikkia osallistujia
Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin mahdollisten esteiden sattuessa.