Tietoa Sesam-vakuutuksesta työnantajalle ja yrittäjälle

Tietoa Sesam-vakuutuksesta työnantajalle ja yrittäjälle

Sesam-ryhmäeläkevakuutus on lisäeläkevakuutus, joka on kustannustehokas osa palkitsemisen kokonaisuutta. Sen avulla tarjotaan koko henkilöstölle tai tietylle henkilöstöryhmälle parempi tulotaso eläkeaikana ja voidaan tuoda joustoja eläkkeelle jäämiseen.

Asiakkaaksi tuleminen

Sesam-vakuutuksen voit hankkia yhteyshenkilömme kautta. Näin varmistamme, että vakuutus rakentuu varmasti yrityksesi tarpeiden mukaiseksi. Jos et vielä ole asiakkaamme, jätä yhteydenottopyyntö täällä

Verkkopalvelu ja asiointisopimus

Yrityksen edustajana hoidat vakuutusasioita kätevimmin verkkopalvelussamme, jonne kirjaudut sivustomme oikeasta yläkulmasta. Palvelun käyttö edellyttää asiointisopimusta, jonka voit tehdä helposti verkossa osoitteessa www.mandatumlife.fi/asiointisopimus.

Vakuutuksenottaja eli yritys antaa edustajilleen verkkopalveluun käyttöoikeudet. Tämän jälkeen pääset kirjautumaan palveluun omilla henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillasi.

Verkkopalvelussa näet sopimuksen ajantasaiset tiedot. Näet tiedot koko sopimuksen ja yksittäisten vakuutettujen osalta eläkesäästöistä, niiden määrästä ja jakaumasta eri sijoituskohteisiin, sijoitussuunnitelman sekä vakuutuksen turvat ja edunsaajat. Voit myös tehdä näihin muutoksia.
Kaikki ryhmäeläkevakuutukseen kuuluvat eli vakuutetut pääsevät myös omiin sopimustietoihinsa verkkopalvelussa sekä ML Rahat -mobiilisovelluksessa, ellei työnantaja ole halunnut rajoittaa pääsyä palveluihin.

Eläkesäästöjen sijoittaminen

Sesam on sijoitussidonnainen eläkevakuutus. Tämä tarkoittaa, että eläkesäästöjen tuotto ja lopullisen eläkkeen suuruus perustuvat valittujen sijoituskohteiden arvonkehitykseen. Sesamiin liitettäviä sijoituskohteita on laaja valikoima, josta löytyy vaihtoehtoja erilaisiin tarpeisiin.

Yritys voi tehdä sijoitussuunnitelman koko ryhmän puolesta tai antaa jokaiselle mahdollisuuden valita sijoituskohteensa itse.Sijoitussuunnitelmaan voi tehdä vapaasti muutoksia milloin tahansa verkkopalvelussa tai ML Rahat -mobiilisovelluksessa.

Sijoituskohteet voi valita laajasta valikoimasta. Sijoituskohteistamme Mandatum Eläke on erityisesti eläkesäästäjän tarpeisiin suunniteltu sijoituskori, jossa on valmiiksi huolehdittu sijoitusten hajautuksesta. Myös Allokaatio-korit ovat hyvä valinta silloin, kun haluat esimerkiksi vaikuttaa itse enemmän osakepainoon ja et halua käyttää aikaa markkinoiden seuraamiseen. Allokaatio-sijoituskoreissa on tarjolla viisi valmista vaihtoehtoa, joista voi valita itselleen sopivan valmiin salkun oman riskitason ja tavoitteiden mukaisesti.

Kaikki sijoituskohdevaihtoehdot löydät täältä

Vakuutusmaksut ja kulut

Sesamiin tehtävät vakuutusmaksut ovat yleensä kokonaisuudessaan vähennyskelpoisia yrityksen verotuksessa, eikä niitä katsota vakuutetun työntekijän palkaksi. Maksuista ei makseta palkan sivukuluja.
Yritys voi maksaa Sesamiin maksuja säännöllisesti samalla tai vaihtelevalla vuosimaksulla.

Vakuutusmaksujen jakautumisessa kullekin vakuutetulle on oltava kollektiivinen peruste eli vakuutusmaksut tulee jakaa vakuutettujen kesken yhtäläisin perustein. Maksun jakoperusteena voi käyttää esimerkiksi samaa suhteellista osaa vakuutettujen vuosiansiosta tai YEL-työtulosta, tai samaa euromääräistä maksua kullekin vakuutetulle.

Vakuutusmaksuista veloitetaan hinnaston mukaiset maksupalkkiot ja eläkesäästöistä vuotuiset hoitopalkkiot sekä mahdolliset toimenpidekulut. Sijoituskohteena olevista sijoitusrahastoista tai sijoitussidonnaisista rahastokoreista veloitetaan niiden perimät palkkiot, jotka on otettu huomioon sijoitusrahastojen tai - korien päivittäisissä noteerauksissa, ellei toisin ilmoiteta. Lisätietoa löydät hinnastosta.

Eläkeikä ja eläkkeen määrä

Ryhmäkohtaisesta eläkkeen alkamisiästä on sovittu vakuutussopimusta tehtäessä. Eläkettä maksetaan sovittu määräaika. Eläkkeen suuruus määräytyy eläkesäästöjen ja niille kertyneiden tuottojen mukaan.
Työsuhteen päättyminen

Vakuutussopimuksessa on sovittu, onko vakuutetulla työntekijällä työsuhteen päättyessä oikeus kertyneisiin eläkesäästöihin vai palautuvatko säästöt tai osa niistä työnantajalle. Jos työntekijällä on oikeus säästöihin, maksetaan ne eläkkeenä vakuutussopimuksessa sovitusta eläkeiästä alkaen.

Ryhmäeläkevakuutuksen verotus

Sesamin vakuutusmaksut ovat yleensä vähennyskelpoisia yrityksen verotuksessa. Vakuutusmaksuja ei katsota vakuutetun henkilön verotettavaksi tuloksi. Edellytyksenä on, että vakuutettava ryhmä ja vakuutusmaksujen jakautuminen täyttää kollektiivisuuden ehdot.

Aikanaan maksettava eläke on saajalleen veronalaista ansiotuloa. Lähiomaisille ja aviopuolisolle maksettavat henkivakuutuskorvaukset kuuluvat perintöverotuksen piiriin. Muille henkilöille maksettava kuolemantapauskorvaus on veronalaista pääomatuloa. Yrityksille maksetut korvaukset ovat veronalaista tuloa.

Verotusta koskevat tiedot perustuvat 1.11.2020 voimassa olevaan lainsäädäntöön ja verotuskäytäntöön.

Viestintä työntekijöille

Mandatum lähettää aina sähköpostitse uusille vakuutukseen liitetyille työntekijöille infon vakuutuksesta ja sen hyödyntämisestä. Jos sähköpostisoitetta ei ole, lähetämme tiedon postitse.

Työntekijöillä on käytössään verkkopalvelu ja ML Rahat -mobiilisovellus vakuutusasioidensa hoitamiseen ja esimerkiksi säästöjen kehittymisen seurantaan ja sijoituskohteiden vaihtamiseen. Lähetämme lisäksi vuodessa postitse vakuutuksen vuosilaskelman.

Lisää tietoja Sesam-vakuutuksesta työntekijöille löydät täältä.